edroga601Jeszcze w tym roku, na pięciu małopolskich rondach usytuowanych przy drogach wjazdowych województwa małopolskiego powstaną innowacyjne elementy architektury. Ruszył konkurs na najlepsze projekty zagospodarowania drogowej przestrzeni, które będą nie tylko nowatorskie i oryginalne, ale także będą nawiązywać do identyfikacji wizualnej Małopolski oraz tożsamości regionalnej miejsc, w których powstaną.

W ramach konkursu jeszcze w tym roku na rondzie przy terminalu lotniska na Balicach (DW nr 774), na rodzie przy punkcie widokowym w Muchówce (DW nr 966 i 965), rondzie w centrum Wierzchosławic (DW nr 975) oraz tych zlokalizowanych przy wjeździe do Małopolski od strony Słowacji (DW nr 960 Łysa Polana/ Wierch Poroniec) i województwa świętokrzyskiego (rondo Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944, DW nr 776 na obwodnicy Proszowic) powstaną oryginalne elementy architektury, które mają budować spójny wizerunek marki Małopolska w przestrzeni publicznej przy zachowaniu tożsamości lokalnej konkretnych miejsc. Na realizację przedsięwzięcia samorząd województwa przeznaczył 150 tys. zł.

Na projektantów, którzy wezmą udział w konkursie czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł i nie lada wyzwanie. Organizatorzy liczą bowiem na to, że projekty będą nie tylko interesujące pod względem artystycznym, architektonicznym i estetycznym, ale także wkomponują się w charakter miejsc, w których zostaną umieszczone. Dodatkowo mają one nawiązywać do identyfikacji wizualnej Małopolski i uwzględniać atrakcyjność historyczną regionu oraz jego dziedzictwo kulturowe. Choć każdy z projektów ma mieć indywidualny charakter i powinien twórczo interpretować cechy charakterystyczne danego regionu, miasta czy nazwy ronda, wszystkie łączyć musi wspólny element spajający, świadczący o jednolitości całej koncepcji projektowej. Co więcej, prace konkursowe powinny być realne kosztowo i możliwe do wykonania, a szacowany koszt powstania wszystkich pięciu projektów nie może przekroczyć 140 tys. zł. Przy ocenie złożonych koncepcji zostaną wzięte także pod uwagę takie elementy jak trwałość, łatwość w utrzymaniu oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (choć realizacje powinny rzucać się w oczy nawet z dalszej perspektywy, nie mogą zasłaniać widoczności, rozpraszać uwagi kierowców oraz ich dekoncentrować).

W konkursie może wziąć udział każdy, kto do 31 maja 2017 roku złoży projekt wraz ze wszystkimi dokumentami i oświadczeniami, które pobrać można ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, realizatora konkursu „Małopolskie Ronda Inspiracji”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.