contentmap_plugin

edroga00910 km zmodernizowanej trasy, 5 przebudowanych mostów, 11 zatok autobusowych, 39 wyremontowanych przepustów drogowych i kompleksowa przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi – to najważniejsze z elementów rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 957 łączącej Białkę z Nowym Targiem. Inwestycja dofinansowana w ramach RPO 2014-2020 będzie łącznie kosztować prawie 26 mln zł.  

– Każdy kto choć raz stał w korku na Zakopiance rozumie dlaczego ważne jest stworzenie alternatywnej sieci dróg, które pozwolą na szybkie i komfortowe podróżowanie po regionie. Taką alternatywną jest między innymi modernizowana właśnie droga wojewódzka 957. Cieszę się, że już niedługo będziemy ją mogli oddać do użytku mieszkańców i turystów – mówi marszałek Małopolski Jacek Krupa.

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 obejmie odcinki, które nie zostały zmodernizowane w 2010 roku podczas wcześniejszej przebudowy trasy w ramach MRPO, a które tego remontu wymagają. Inwestycja poprawi nie tylko stan techniczny drogi, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. W wielu miejscach trasy wybudowane zostaną chodniki, oświetlenie uliczne i zatoki autobusowe - dodaje Leszek Zegzda z zarządu województwa małopolskiego.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców domów zlokalizowanych wzdłuż trasy. W miejscach zabudowy powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych i szerokie pobocza. Zaplanowano także położenie specjalnej nawierzchni ścieralnej, redukującej hałas przejeżdżających tamtędy samochodów.

Zmianę odczują także kierowcy, którzy po przebudowie znacznie szybciej pokonają trasę z Białki do Nowego Targu. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną odcinki o łącznej długości 10 km, przebudowanych zostanie 5 mostów i 39 przepustów drogowych. Poprawi się także bezpieczeństwo na skrzyżowaniach DW 957 z drogami podporządkowanymi, a dzięki przebudowie rowów odwadniających rozwiązany zostanie problem zalegającej na jezdni wody, która stanowi poważne zagrożenie dla pojazdów.

Zmodernizowana droga zostanie oddana do użytków mieszkańców we wrześniu 2018 roku. Realizatorem zadania jest konsorcjum TRAKCJA PRKiL i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok. Cała inwestycja kosztować będzie 26 ml zł, z czego 22 mln to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Pozostałe 4 mln pokryte zostaną z budżetu województwa małopolskiego przy współudziale lokalnych samorządów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Komentarze  
ja
-2 #1 ja 2016-12-14 17:52
Czy oby na pewno droga 957 wiedzie z NT do Białki????????????????????????????
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.