Kierownice ołowianka 03Egzotyczne drewno Massaranduba będzie budulcem, z którego wykonane zostaną elementy wykończeniowe powstającej kładki nad Motławą w Gdańsku. Projektant kładki wskazał ten materiał ze względu na jego wysoką trwałość i naturalną odporność na biodegradację.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na zabudowę kierownic toru wodnego na Motławie zlokalizowanych przy realizowanej obecnie kładce pieszej na wyspę Ołowiankę. Oprócz walorów estetycznych, zabudowa ma na celu usprawnienie ruchu na szlaku żeglugowym oraz zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie wodnym na rzece. Prace będą prowadzone równocześnie z realizowaną aktualnie budową zwodzonej kładki na wyspę i planowane są do końca czerwca br.

Konstrukcję nośną istniejących kierownic stanowią stalowe pale o długości 20 metrów. Na całej długości pale połączone są tzw. brusami. Docelowo, na całej długości brusów od strony toru wodnego, zamocowane zostaną ciągłe belki odbojowe o wymiarach 150x150 mm. Ze względu na konstrukcję kierownic, projektant zabudowy zaproponował wypełnienie przestrzeni miedzy brusami ułożonymi równolegle do brusów deskami. Do wykonania drewnianej konstrukcji wybrano drewno egzotyczne Massaranduba, gdyż wykazuje ono bardzo wysoką naturalną odporność na biodegradację, a jego trwałość w odkrytej architekturze ogrodowej określa się na 30-50 lat. Dodatkowo pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy w skutek czego powstaje srebrzysta powłoka nie zmieniająca parametrów technicznych drewna. Czynnikiem decydującym o zastosowaniu takiego rozwiązania jest położenie na obszarze historycznego układu miasta Gdańska, jak i charakter rzeki.

Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 20 marca br.

Na terenie budowy trwają już prace związane z wykonaniem budynku sterowni dla zwodzonego przęsła mostu. W marcu planowana jest dostawa elementów układu hydraulicznego dla sterowni mostu. Równolegle prowadzone są prace przy stałym przęśle kładki od strony ul. Wartkiej. Od przyszłego tygodnia planowane jest rozpoczęcie prac drogowy od stronu ul. Wartkiej związanych m.in. z budową kanalizacji deszczowej i dostosowanie nawierzchni stanowiących dojście do budowanego mostu.

Kierownice ołowianka 01Kierownice ołowianka 02Kierownice ołowianka 03
Rozpoczął się także transport wykonanej w Zawierciu stalowej konstrukcji kładki. Ze względu na wielkość elementów transport przebiega etapowo i możliwy jest jedynie w godzinach nocnych, pomiędzy 22 a 6 rano. Ostatni transport elementów konstrukcji kładki planowany jest na połowę przyszłego tygodnia. Na terenie budowy możemy obserwować także scalanie elementów stalowych, poczynając od dźwigarów głównych po pozostałe części konstrukcji mostu. Kładka po zmontowaniu w całości zostanie przetransportowana na barkach na docelowe podpory. Tam nastąpi montaż łożysk głównych kładki oraz połączenie z hydraulicznym mechanizmem podnoszenia, a następnie próby ruchowe. Do wykonania pozostaną jeszcze roboty wykończeniowe, tj. oświetlenie, nawierzchnia chodnika, wyposażenie kładki, regulacja łożysk i dylatacji.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.