edroga006Marszałek Adam Struzik podpisał pierwszych pięć umów na dofinansowanie inwestycji drogowych w powiatach płockim, gostynińskim, sierpeckim, żyrardowskim i sochaczewskim. To pierwsze tego rodzaju wsparcie z budżetu Mazowsza dla powiatów od kilku lat.

 

– Po kilku latach przerwy wróciliśmy z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja o ich wsparciu środkami z naszego budżetu. Co mnie szczególnie cieszy, udało się dofinansować wszystkie zgłoszone inwestycje – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” trwał od 1 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r. Zgłoszonow sumie 36 projektów i każdy z nich otrzyma wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego. Na realizację programu w latach 2017 i 2018 zarezerwowano aż 100 mln zł. Ale to nie cała kwota, która będzie przeznaczona na ten cel.

– Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu to uzupełnienie od lat prowadzonych przez samorząd Mazowsza działań w obszarze poprawy stanu dróg lokalnych. Wiele udało się zrobić dzięki środkom unijnym. Tylko w ramach RPO WM 2007–2013 z Działania 3.1 do mazowieckich beneficjentów trafiły ponad 2 mld zł. Natomiast w tej perspektywie z działania 7.1 na poprawę stanu dróg lokalnych przeznaczonych zostanie około 145 mln zł – przypomina dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM Marcin Wajda.

4,2 mln zł trafią do powiatu płockiego na przebudowę ponad 9,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2951W wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Z kolei powiat żyrardowski otrzymane blisko 4,2 mln zł przeznaczy na rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W w ramach projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki – etap III”. Wsparcie w wysokości ponad 3,2 mln zł na ten sam projekt trafi do powiatu sochaczewskiego. Kolejne 1,8 mln zł otrzyma powiat sierpecki na przebudowę 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław–Kędzierzyn w gminie Gozdowo. Natomiast powiat gostyniński otrzyma ponad 1,3 mln zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin–Lipianki w miejscowościach Choinek, Nagodów i Gostynin.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.