edroga007Aż 60 proc. może wynieść dofinansowanie budowy dróg powiatowych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 października. To największe od lat wsparcie na budowę mazowieckich dróg powiatowych. Samorząd przekaże powiatom na ten cel aż 100 mln zł.

– Mazowsze potrzebuje bezpiecznych i komfortowych dróg. Tego typu inwestycje to duże wyzwanie dla samorządów. Chcemy im w tym pomóc. Stąd nasza decyzja – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Drogi sprzyjają inwestycjom

Według danych GUS z 2015 roku na Mazowszu jest blisko 14 tys. km dróg powiatowych. To aż 38 proc. wszystkich dróg w  regionie. Są to drogi ważne, szczególnie dla mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły.

– Inwestycje drogowe to jeden z priorytetów Samorządu Województwa Mazowieckiego. Sukcesywnie wspieramy tego typu projekty, zarówno środkami własnymi, jak i unijnymi. Liczymy, że dzięki wygospodarowanym z budżetu Mazowsza środkom na drogi powiatowe, nasze codzienne dojazdy będą komfortowe, a w regionie zwiększy się liczba inwestycji – podkreśla Rafał Rajkowski, członek zarządu mazowieckiego.

Konkurs prowadzony jest w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Skierowany jest do powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), które będą mogły realizować projekty w partnerstwie z innymi samorządami. Środki na ten cel w całości pochodzą z budżetu Mazowsza.

– Z dróg korzystamy wszyscy, dlatego warto zadbać, aby były one w dobrym stanie. Tak, by nasza podróż była nie tylko szybka, ale przede wszystkim bezpieczna. Są to jednak inwestycje kosztowne, dlatego pomagamy samorządom – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Sto milionów w dwóch transzach

Inwestycje realizowane będą w ramach dwóch naborów po 50 mln zł. Pierwszy obejmie lata 2017–2018, drugi lata 2018–2019. Samorządy powiatowe mogą otrzymać wsparcie na budowę i przebudowę dróg powiatowych o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu (w tym na infrastrukturę im towarzyszącą), a także na pełną budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ich ciągach. Wszystkie inwestycje będą zrealizowane do końca przyszłego roku.

– Konkurs dotyczy „dróg powiatowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Oznacza to, że obejmie takie przedsięwzięcia, które będą przyczyniały się przede wszystkim do wzrostu miejsc pracy, a także zwiększenia inwestycji na Mazowszu – podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM. – Jeszcze w tym roku chcemy ocenić wnioski i podpisać umowy z beneficjentami, aby można było rozpocząć inwestycje. Co ważne, pierwsze środki trafią do zainteresowanych już 10 dni po podpisaniu umowy. Pozwoli to na szybką i sprawną realizację inwestycji, na czym nam bardzo zależy – podkreśla.

Maksymalny poziom dofinansowania to 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 do 31 października br.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.