DSC0639 2Unia Europejska przekaże ponad 984 miliony złotych na budowę jednego z odcinków drogi ekspresowej S6 pomiędzy Słupskiem a Gdańskiem oraz blisko 330 milionów złotych na budowę odcinka autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Mińskiem Mazowieckim.

 

- Podpisując dzisiaj te dwie umowy drogowa dyrekcja wykorzystała już trzy czwarte pieniędzy przeznaczonych na jej inwestycje. Dofinansowanie unijne z POIiŚ na najważniejsze projekty drogowe to już ponad 30 miliardów złotych – poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który był obecny podczas uroczystości.

Szybciej z Trójmiasta do Słupska

W ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odcinek Bożepole Wielkie - początek obwodnicy Trójmiasta” powstanie odcinek o długości prawie 41 km, zlokalizowany w całości w województwie pomorskim, który przebiegać będzie przez tereny Gdyni, powiatu wejherowskiego (przez gminy Łęczyce, Luzino i Szemud) i powiatu kartuskiego (przez gminę Żukowo).

Budowa odcinka została podzielona na 3 zadania:
- Zadanie nr 1: Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem),
- Zadanie nr 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem),
- Zadanie nr 3: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem).

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to druga połowa 2021 roku. Całkowity koszt budowy wyniesie ponad 2 miliardy 32 miliony złotych, a unijne dofinansowanie przekroczy 984 miliony złotych.

- Przygotowujemy dalszą realizację korytarza drogi ekspresowej S6 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Trwają niezbędne prace przygotowawcze w tej sprawie - powiedział obecny podczas podpisania umów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Są pieniądze na autostradę z Warszawy do Mińska Mazowieckiego

Przedmiotem projektu „Budowa autostrady A2, odcinek Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki” jest natomiast budowa odcinka o długości 14,77 km, który połączy Warszawę oraz Mińsk Mazowiecki. Całkowity koszt budowy jest szacowany na blisko 830 milionów złotych. Dofinansowanie UE wyniesie prawie 330 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2020 r.

Prace w ramach projektu zostały podzielone na dwa zadania:
- budowa odcinka od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) o długości około 5,6 km,
- budowa odcinka od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

Na całej długości nowej drogi przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, z rezerwą pod trzeci pas.

- Odcinek ten należy do kluczowych na naszej sieci drogowej. Jest to element transeuropejskiej sieci TEN-T oraz korytarza Bałtyk - Morze Północne. W ramach obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych A2 zostanie przedłużona aż do Białej Podlaskiej, gdzie połączy się priorytetową dla obecnego rządu trasą Via Carpatia - podkreślił minister Adamczyk.

- Budowany odcinek autostrady A2 pomiędzy Warszawą i Mińskiem Mazowieckim ma znaczenie nie tylko krajowe, ale również międzynarodowe. Stanowi on bowiem fragment międzynarodowej drogi E30 biegnącej z miasta Cork w Irlandii, aż do Omska w południowej Syberii w Rosji - dodał Krzysztof Rodziewicz z CUPT.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.