budowa 053 sierpnia w siedzibie Ministerstwa Infrasturktury i Budownictwa odbyło się spotkanie szefów resortu z przedstawicielami firm budownictwa drogowego.

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że dla MIB dialog z wykonawcami i możliwość czerpania z wiedzy i doświadczeń ekspertów w dziedzinie budownictwa drogowego jest bardzo ważna. Zaznaczył, że tylko współpraca przy rozwiązywaniu problemów występujących podczas realizacji tak bardzo skomplikowanego procesu, jakim jest budowa dróg, pozwoli na pełne, efektywne wykorzystanie dostępnych środków na inwestycje.

- Mamy świadomość, że branża nie może przeżyć tego co w latach 2011-2013. Mieliśmy do czynienia z upadkami firm wykonawczych na niespotykaną skalę, powstawaniem wzajemnych roszczeń, szacowanych na ok. 10 mld zł, które niestety do dziś nie zostały rozstrzygnięte. Nie może być tak, że cała wina za wykonanie zleconych zadań leży po stronie wykonawców. Do tej sytuacji, której za wszelką cenę chcielibyśmy uniknąć, doprowadził niewystarczający nadzór, a często wręcz jego brak ze strony ówczesnych zamawiających - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Podczas dyskusji przedstawiciele wykonawców podkreślali, że dla branży najważniejsza jest przewidywalność w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Ogłoszenie wielu przetargów w formule "projektuj i buduj" spowodowało, że potencjał wykonawczy, zbudowany w poprzednich latach, nie jest obecnie w pełni wykorzystywany. Z przychylnością odnieśli się natomiast do działań MIB, mających na celu poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla inwestycji ujętych w Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Wiceminister Jerzy Szmit zauważył, że działania optymalizacyjne i rozłożenie w czasie inwestycji realizowanych w ramach PBDK 2014-2023, co jest priorytetem MIB, pozwolą na zapewnienie branży budownictwa drogowego stabilnych warunków funkcjonowania w ramach całej perspektywy finansowej UE. Ma to na celu uniknięcie spiętrzenia wielu inwestycji w jednym czasie, co w ubiegłych latach doprowadziło do zwiększenia cen materiałów budowlanych i spowodowało poważne problemy niektórych firm.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.