budowa 06Najważniejsze zadania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w 2017 roku to inwestycje drogowe i kolejowe. W tym roku planowane są przetargi na inwestycje drogowe o wartości 22 mld zł, w tym przetargi na kolejne odcinki Via Carpatia i Via Baltica, a także przetarg na ostatni odcinek A1.

W 2017 roku planowane jest oddanie do ruchu 393,4 km dróg krajowych za około 14 mld zł. Mają być też podpisane umowy na budowę dróg o długości 578,5 km o wartości 24 mld zł. Planowane jest też rozstrzygnięcie przetargu na elektroniczny system poboru opłat po 2018 roku.

- Minister Andrzej Adamczyk ma właściwe jedno zadanie polegające na konsekwentnym, skutecznym wydawaniu pieniędzy unijnych i realizowaniu inwestycji - mówiła premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem w ramach przeglądu prac ministrów.

Minister zaznaczył, że jednym z priorytetów jest dokończenie autostrady A1, czyli 80-kilometrowego odcinka Tuszyn-Częstochowa. To zadanie, którego szacowany koszt wynosi ok. 3,6 mld zł, zostanie zrealizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

- Chcemy dokończyć podstawowy szkielet komunikacyjny kraju. Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu realizacji ostatniego, brakującego fragmentu autostrady A1, łączącej północ i południe Polski – mówił Adamczyk.

Ważna jest także realizacja międzynarodowych szlaków Via Carpatia i Via Baltica. To jeden z priorytetowych elementów współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami. W zeszłym roku liczba państw wspierających projekt Via Carpatia podwoiła się.

- W 2017 roku planujemy skierować do realizacji kolejne odcinki międzynarodowych tras Via Carpatia i Via Baltica. Te szlaki skomunikują regiony Polski Wschodniej, połączą północ i południe Europy – mówił minister Adamczyk. - Zwiększyliśmy budżet na ten rok dla GDDKiA na przygotowanie nowych inwestycji i utrzymanie dróg. Planujemy też wzrost wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.