Międzychód 31Zakończył się montaż stalowego konstrukcji pomostu nad Wartą. Trwają przygotowania do jego zabetonowania. Cała inwestycja polegająca na budowie nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej połączona z rozbiórką sąsiedniego starego obiektu zakończy się w listopadzie.

 

Nową trzyprzęsłową konstrukcję w Międzychodzie tworzą stalowe dźwigary, które będą zespolone z żelbetową płytą. - W trakcie robót wykonywanych jesienią znacznie podniósł się poziom Warty – mówi dyrektor zarządzający w firmie „Gotowski”, Paweł Pietraszak. - Woda zalała teren, na którym wykonywano jedną z podpór pośrednich od strony północnej. To wstrzymało część robót. Musieliśmy zabezpieczyć to miejsce wyższymi ściankami szczelnymi, niż wynikało to z założeń projektowych. W ostatnich dniach zakończyliśmy montaż stalowej konstrukcji pomostu. Teraz wykonujemy szalunki i przygotowujemy się do jego betonowania płyty. Te prace planowane są na kwiecień. Jednocześnie prowadzone są prace ziemne przy nasypach w ciągu nowych dróg dojazdowych. Po zakończeniu tych robót wykonamy też płyty przejściowe (pomiędzy drogą i mostem). Mimo dodatkowych prac niezmiennie zamierzamy zakończyć cały kontrakt wraz z rozbiórką starego obiektu do listopada.

Międzychód 32Nowy most powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160, która łączy miasta w zachodniej części Wielkopolski. Umożliwia ona też kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A2 (Poznań - Berlin) w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu. Konstrukcja nowego mostu powstaje na wschód od istniejącej przeprawy. Umożliwia to przez cały okres budowy nowego korzystanie z istniejącego mostu. Zostanie on rozebrany jesienią, po otwarciu nowej przeprawy.

Nową trzyprzęsłową konstrukcję stworzą stalowe dźwigary zespolone z żelbetową płytą. Na jezdni znajdować się będą dwa pasy ruch o szerokości 3,5 metra oraz pobocze. Zaprojektowano również ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja połączona jest z budową nowych dróg dojazdowych oraz czterowlotowego ronda. Powstanie ono po południowej stronie przeprawy na przecięciu ulicy J. Piłsudskiego i Wałów Jana Kazimierza. Koszt inwestycji to blisko 21 mln zł.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.