pl by ua12 czerwca w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Poprawa jakości infrastruktury drogowej", zorganizowana w ramach unijnego Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

 

Oprócz zagadnień dotyczących dróg wojewódzkich i krajowych w województwie lubelskim, które zdominowały pierwszą sesję, naukowcy z Politechniki Lubelskiej omówili tematy związane z projektowaniem infrastruktury za pomocą BIM, recyklingiem nawierzchni asfaltowych, badaniami dynamicznymi obiektów mostowych czy jasności nawierzchni.

Trzecia sesja w większości poświęcona była ochronie środowiska w drogownictwie: metodach ochrony przed hałasem oraz ochronie wód.

file 110file 112file 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file 111file 114file 115

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.