edroga009Od początku roku dolnośląscy drogowcy odbyli już kilka spotkań konsultacyjnych w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia i Republika Czeska-Polska.

5 stycznia spotkali się przedstawiciele miasta Görlitz i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w celu doprecyzowania zapisów wspólnego wniosku o dofinansowanie. Po stronie polskiej w ramach projektu realizowana będzie modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ulicą Bolesławiecką.

Dwa dni później, 7 stycznia, kolejne spotkanie poświęcone zostało doprecyzowaniu informacji i danych niezbędnych do ujęcia we wniosku o dofinansowanie dla modernizacji dróg wojewódzkich nr 354 na odcinku Turoszów-Sieniawka i nr 352 na odcinku Zatonie-Bogatynia wraz z ulicą Schrammstraße w miejscowości Zittau.

Natomiast 14 stycznia DSDiK konsultowała się z przedstawicielami Kraju Pardubickiego. W trakcie spotkania omówiono harmonogram prac w ramach projektu pn. "Wspólne badania i wdrażanie nowych technologii w zakresie modernizacji i utrzymania infrastruktury drogowej w obszarze pogranicza czesko-polskiego na terenie Kraju Pardubickiego i Województwa Dolnośląskiego". Projekt zakłada wspólne przygotowanie dokumentów studialno-koncepcyjnych, analiz oraz przeprowadzenie prac badawczych, związanych w szczególności z:
- wykorzystaniem przy diagnozowaniu stanu nawierzchni i planowaniu działań modernizacyjnych technologii georadarowej oraz skanowania laserowego, w tym pilotaż stosownych prac na wytypowanych odcinkach dróg u obu partnerów,
- wykorzystanie nowych rodzajów mas bitumicznych,
- termicznego mapowania (z wykorzystaniem lokalizacji satelitarnej pojazdów) przy optymalizacji zimowego utrzymania dróg.

Źródło: DSDiK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.