edroga001Przygotowania do przebudowy układu dróg na szczecińskim Międzyodrzu trwają. Miasto ma gotowe projekty, decyzje środowiskowe oraz złożony wniosek o dofinansowanie. Pierwsze wnioski o wydanie decyzji ZRID zostały złożone.

 

Przebudowa układu drogowego na Międzyodrzu to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych, która będzie realizowana w Szczecinie w najbliższych latach. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Basenowa, Górnośląska, Bytomska, Rybnicka. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny. Złożone właśnie wnioski o wydanie decyzji ZRID dotyczą przebudowy ulicy Basenowej oraz Gdańskiej.

Mostem na Łasztownię
Najbardziej widowiskowym elementem tej inwestycji będzie bez wątpienia budowa Mostu Kłodnego. Nowa przeprawa zlokalizowana będzie w pobliżu Trasy Zamkowej, połączy Centrum Miasta z obszarem rewitalizowanej Łasztowni. Będzie to konstrukcja wantowa z wysokim na około 100 metrów pylonem oraz 24 linami podtrzymującymi pomost. Po moście będą poruszać się piesi, rowerzyści, samochody oraz tramwaje. Konstrukcja umożliwi również zachowanie najwyższej klasy żeglowności.

Dofinansowanie
Miasto czeka na ocenę złożonego z końcem czerwca br. wniosku o przyznanie 100 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TENT-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowego dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.