contentmap_plugin

RKP. Muzyczna. 01121 e-maili wpłynęło do Urzędu Miasta w Lublinie w sprawie koloru mostu w ciągu budowanej ul. Muzycznej. Poza wariantami przygotowanymi przez Radę Kultury Przestrzeni, mieszkańcy zgłaszali też własne propozycje.

Wśród nich był most w barwach narodowych, w barwach Motoru Lublin, barwach miejskich, w kolorze takim samym jak piesza kładka do Parku Ludowego czy też złoto-srebrno-ciemnozielony lub zielono-biały.

Spośród propozycji Rady Kultury Przestrzeni najwięcej głosów zebrał most z elementami stalowymi w kolorze czerwonym. Wskazało go 45% mieszkańców biorących udział w konsultacjach. Drugi pod względem popularności okazał się most z elementami w kolorze szarym (26% głosów). Granatowy zebrał 16% głosów.

***

Budowa ul. Muzycznej rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku. W marcu ma się rozpocząć wzmacnianie terenu w miejscach, gdzie później oprze się konstrukcja mostu. Zaczną się też prace przy kanalizacji deszczowej od rzeki w kierunku ul. Narutowicza.

W przyszłości ul. Muzyczna będzie obsługiwała Dworzec Metropolitalny, a wcześniej skorzystają z niej m.in. kibice Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Będzie miała 757 metrów długości i zaczynać się na przedłużeniu ul. Stadionowej w rejonie Areny Lublin, by z drugiej strony połączyć się ze skrzyżowaniem ul. Narutowicza, ul. Nadbystrzyckiej i ul. Głębokiej, które  także przejdzie modernizację. W ramach inwestycji powstanie nowy most na Bystrzycy. Będzie to ulica jednojezdniowa, z czterema pasami ruchu, z których dwa skrajne będą przeznaczone dla transportu zbiorowego.

Wartość inwestycji to blisko 42 mln zł. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: PRD Lubartów i Intop Tarnobrzeg, natomiast projekt przygotowała firma EKKOM.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.