moneyPoznań ma rekordowy budżet - zarówno w 2018, jak i w 2019 roku miasto wyda na inwestycje ponad 800 mln zł. Wydatki na drogi i komunikację zbiorową wzrosną o blisko 60 procent.

 

Dochody budżetu miasta zaplanowano na ok. 3,5 mld zł - to o 2,1 proc. więcej niż w 2017 roku. To przede wszystkim efekt planowanych wyższych o 4,2 proc. dochodów bieżących.

Wyższy jest też zakładany limit wydatków - to prawie 4 mld zł, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w roku 2017. Głównym powodem jest wzrost wydatków majątkowych, który z kolei jest wynikiem rozpoczęcia realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych.

W najbliższych dwóch latach Poznań wyda na inwestycje każdego roku ponad 800 mln zł, w 2020 - nieco ponad 600 mln zł, w 2021 - 470 mln zł, zaś w 2022 - niespełna 300 mln zł. Łącznie - w ciągu pięciu lat - inwestycje pochłoną ponad 3 mld zł. Najwięcej, bo aż 57,5 proc. z tej kwoty, miasto planuje przeznaczyć na zadania transportowe, głównie z zakresu transportu zbiorowego. Unijne dofinansowanie inwestycji zaplanowanych na najbliższą pięciolatkę ma sięgnąć prawie 1,2 mld zł.

- Chcemy w jak największym stopniu skorzystać z pomocy unijnej, przewidzianej na lata 2014-2020, by zaspokoić potrzeby miasta w jak największym zakresie - wyjaśnia Piotr Husejko, dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu Urzędu Miasta Poznania. - To racjonalne podejście. Nie wiemy, w jaki sposób i w jakiej skali Unia Europejska będzie chciała nam pomagać w kolejnej perspektywie. Jeśli okaże się, że pomoc ta po 2020 roku będzie ograniczona, to w wielu wypadkach możemy zostać zmuszeni do finansowania potrzebnych inwestycji w 100 proc.

Żeby skorzystać z dostępnej pomocy unijnej, trzeba nie tylko dysponować wkładem własnym, ale też najpierw wyłożyć pieniądze na inwestycję, by móc później otrzymać zwrot części poniesionych na nią nakładów.

- Te inwestycje, które są uwzględnione w projekcie budżetu, mają jeden cel: poprawić komfort życia mieszkańców - mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. - Zależy mi też na tym, by równocześnie kreowały większe przychody dla miasta i były impulsem dla inwestycji w sektorze prywatnym.

Według projektu przyszłorocznego budżetu mocno, bo aż o 57 proc. w stosunku do tegorocznych, wzrosną wydatki majątkowe na drogi i komunikację zbiorową. Mają pochłonąć ponad 380 mln zł.

Inwestycje w komunikację zbiorową wzrosną o niemal 168 proc. Do największych zadań w tym zakresie należą I etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice - od pętli Wilczak do Naramowic, przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956, przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej oraz rozpoczynający się II etap budowy systemu parkingów Park&Ride i korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu. Wśród ważnych inwestycji drogowych warto wymienić m.in. budowę ul. Folwarcznej i przebudowę mostu Lecha.

Jedną z kluczowych inwestycji miejskich, której realizacja będzie kontynuowana w przyszłym roku, jest I etap Programu Centrum, polegający na przebudowie tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ulicach: św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności i Towarowej. To nie jedyne działania rewitalizacyjne zaplanowane na przyszły rok. Wśród pozostałych są m.in. Muzeum Enigmy, rewaloryzacja placu Kolegiackiego i przebudowa Rynku Łazarskiego.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.