edroga041Budowa kolejnych kilometrów obwodnic i tras rowerowych w ramach VeloMałopolska, innowacyjny projekt Tele-Anioł, inwestycje w wojewódzkich szpitalach i instytucjach kultury, przygotowanie do budowy Małopolskiego Centrum Nauki i Centrum Muzyki – to jedne z najważniejszych inwestycji, jakie ujęto w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na przyszły rok. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków i dochodów regionu w 2018 roku przedstawił marszałek Jacek Krupa.

 

Dziś (20 listopada) sejmik województwa małopolskiego rozpocznie pracę nad projektem budżetu województwa na 2018 rok. Pierwsze czytanie uchwały budżetowej to początek całej procedury przyjęcia planu wydatków i dochodów Małopolski na 2018 rok.

- Przez kolejne dwa tygodnie jest czas na dokładną analizę i ewentualne poprawki, zgłaszanie wątpliwości. Sesję budżetową, podobnie jak w zeszłym roku, zaplanowano na 28 grudnia – tłumaczy marszałek Jacek Krupa.

Projekt przyszłorocznego budżetu Małopolski zakłada prognozę dochodów na poziomie 1 602 mln zł i wydatków w wysokości 1 662,1 mln zł. Dobre zbilansowanie tegorocznego budżetu widać świetnie po znacznym – w porównaniu do zeszłego roku – zmniejszeniu się deficytu.

- W projekcie budżetu zakładamy deficyt w wysokości 60 mln zł, co oznacza, że jest o 65 proc. niższy niż ten planowany przed rokiem. Już jednak wiadomo, że zostanie sfinansowany m.in. z kredytu na realizację projektów unijnych, emisji obligacji czy istniejącej nadwyżki w bieżących rozliczeniach – podkreśla marszałek Krupa.

Wśród wydatków zaplanowanych na 2018 roku spory udział mają przedsięwzięcia wieloletnie – czyli takie, które województwo realizuje na przestrzeni kilku lat. W przyszłorocznym budżecie jest w sumie 157 takich projektów o wartości ponad 1,13 mld zł (z czego faktyczny udział ze środków własnych województwa to 372 mln zł). Spośród tych inwestycji aż 110 jest współfinansowane ze środków unijnych – łączna pula dofinansowania unijnego to 587 mln zł.

Przyszłoroczny budżet to przede wszystkim inwestycje, które rozwijają region i służą mieszkańcom. To budowa i remonty dróg, modernizacje w szpitalach, innowacyjne projekty edukacyjne, kulturalne i społeczne. Większość z tych projektów jest realizowana przy dużym wsparciu środków unijnych, dzięki którym gospodarka i pozycja naszego regionu tak zdecydowanie się umacnia – dodaje Krupa.

Najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na transport – to ok. 821 mln zł, czyli ponad 49% wszystkich wydatków. Dzięki tym pieniądzom uda się m.in. dokończyć budowę obwodnic Miechowa, Gdowa, a rozpocząć prace przy obwodnicach Tuchowa, Zatora czy Skawiny. Już wiadomo, że 60 mln zł z tej puli zostanie przeznaczone na kolejny etap budowy sieci dróg rowerowych VeloMałopolska, a 14 mln zł – na dalszy rozwój systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Z kolei na działania z dziedziny ochrony środowiska – czyli m.in. zakup oczyszczaczy powietrza dla małopolskich żłóbków i przedszkoli, a także wsparcie innowacyjnego projektu LIFE czy termomodernizacje wojewódzkich budynków – zaplanowano w sumie 28,6 mln zł.

Więcej na ten temat...

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.