edroga001Jak donosi włoska prasa, naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Przemysłowej w Pizie, w ramach europejskiego projektu LIFE NEREiDE, stworzyli asfalt przyjazny dla środowiska - cichszy, a także mniej szkodliwy dla wykonawców. Uniwersytet w Pizie jest koordynatorem projektu, ale współpracują z nim także: Regionalna Agencja Środowiska (Arpat) w Toskanii, Belgijskie Centrum Badań Drogowych (Brrc), a także Instytut Akustyki i Czujników oraz firma Ecopneus.

Nowa mieszanka bitumiczna składa się głównie z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak zużyte i zmielone opony kauczukowe, powszechnie stosowane w dolnych warstwach nawierzchni. Jej zaletą jest m.in. redukcja hałasu, nawet o 5 decybeli. Ta innowacja może połączyć różne technologie, które są już używane w układaniu nawierzchni dróg.

Ale najważniejszą zaletą nowej mieszanki jest ochrona zdrowia osób pracujących przy budowie takiej drogi. Asfalt kładzie się w temperaturze 120-130 stopni, przy znacznie mniejszej emisji oparów i zanieczyszczeń niż zwykłych asfaltów, które wymagają 160-180 stopni.

Celem projektu jest dopracowanie mieszanki, która może być używana również do napraw akustycznych. W oparciu o przeprowadzone testy nowy asfalt osiągnie poziom redukcji hałasu o ponad połowę w porównaniu z tradycyjnym. Nowa mieszanka zostanie przetestowana jesienią na 2,5-km odcinku drogi w gęsto zaludnionym obszarze Massarosa (Lucca).

Źródło: www.ilsole24ore.com
Tł. z wł. Luigi Corvo

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.