s 760 505W 2019 roku kontynuowano miejski program „Modernizacji i budowy chodników na terenie Gdańska”. W tegorocznej edycji zmodernizowano chodniki w 19 lokalizacjach za łączną kwotę ponad 16,6 mln złotych.

 

W ramach programu prace prowadzone były w 19 lokalizacjach. Nowe chodniki zyskali mieszkańcy m.in. ul. Żuławskiej, gdzie zmodernizowano ok. 270 m płyt chodnikowych, od skrzyżowania z ul. z ul. Przyjemną do ulicy Smętnej. Prace przeprowadzono także na ul. Przybrzeżnej, od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego. Fragment ten liczy niemal 950 metrów.

W 2019 roku zmodernizowano także ciągi piesze w Oliwie. Na ul. Polanki, od ul. Stary Rynek Oliwski do ul. Derdowskiego przebudowano chodniki po obu stronach drogi. Ponadto na ul. Wita Stwosza wyremontowane zostały płyty na odcinku od Obrońców Westerplatte do Orkana. Na ul. Poznańskiej modernizacja chodników była połączona z budową sieci wodociągowych. Remonty przeszły także odcinki ul. Orkana i ul. Łukasiewicza. Z końcem października zakończyły się również prace na ul. Radosnej w Sobieszewie i na ul. Wesołej na Siedlcach.

W ramach Gdańskiego Programu Chodnikowego w 2018 roku zrealizowano modernizację chodników 19 ulic. Łączna długość zmodernizowanych chodników wyniosła ok. 6,1 km. Koszt realizacji programu w 2018 opiewał na kwotę 15,93 mln zł. Chodniki wyremontowano m.in. na ul. Subisława, Czajkowskiego, Cieszyńskiego czy Obrońców Wybrzeża.

Gdański program chodnikowy jest realizowany od 2014 roku. W 2017 roku w Gdańsku wyremontowano chodniki o łącznej długości 10 km. W tym czasie wymieniono nawierzchnię m.in. na Wajdeloty i Białej we Wrzeszczu czy na ul. Wilków Morskich w Nowym Porcie. W 2016 roku modernizację przeszły ciągi piesze o długości 13,5 km. Rok wcześniej przeprowadzono remonty chodników na łącznym odcinku 17,5 km. W 2014 roku przebudowano ok. 22 km płyt chodnikowych.

Typowaniem ulic przeznaczonych do remontu chodników zajmuje się GZDiZ w Gdańsku. Ulice do programu wybierane są na podstawie liczby mieszkańców, dostępu do placówek publicznych, interwencji mieszkańców i prezydenta.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.