24990Ruszyła modernizacja drogi krajowej nr 66 pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Połowcami (granica z Białorusią). Cały 33-kilometrowy odcinek ma być gotowy w 2020 roku, ale niektóre fragmenty zostaną udostępnione kierowcom jeszcze w bieżącym roku.

 

Powyższe zadanie realizowane w systemie „projektuj i buduj” podzielone jest na 5 odcinków: Bielsk Podlaski - Podbiele, Podbiele – Suchowolce, Suchowolce (przejście przez miejscowość) oraz Suchowolce – Kleszczele, Kleszczele – Połowce. Na wszystkich trwają już prace. Na niektórych - tam gdzie zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – roboty prowadzone są w pełnym zakresie. Na pozostałych część prac wykonywana jest na zgłoszenie.

I tak np. w Suchowolcach wykonana jest już kanalizacja deszczowa oraz trwa wzmacnianie podłoża jezdni, a z kolei na odcinku Kleszczele – Połowce, gdzie decyzja jeszcze nie została wydana, na zgłoszonych fragmentach nawierzchnia została sfrezowana i rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia nawierzchni.

Docelowo, cały fragment DK 66 od Bielska Podlaskiego do miejscowości Połowce o łącznej długości 33,3 km zyska wzmocnioną konstrukcję jezdni przystosowaną do nośności 11,5 tony na oś, nową nawierzchnię, na skrzyżowaniach zostaną wybudowane pasy do skrętu w lewo, a obok głównej drogi powstaną jezdnie dodatkowe (drogi serwisowe) obsługujące ruch lokalny. Będą też ścieżki rowerowe lub tzw. ciągi pieszo-rowerowe. Do tego oczywiście wykonane zostanie to wszystko, na co rzadko zwraca się uwagę - budowa odwodnienia jezdni, budowa kanałów technologicznych, czy oświetlenia części skrzyżowań.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.