Trwa modernizacja mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560, łączącej Brodnicę z Rypinem i Sierpcem. Jeszcze w tym miesiącu zakończy się rozbiórka starego pomostu. Wykonawca w swoim zakładzie przygotowuje też pierwsze stalowe elementy nowego pomostu.

Prace, które rozpoczęły się w listopadzie, polegają na rozbiórce starego pomostu żelbetowego. Zostanie on zastąpiony konstrukcją stalową, na której dopiero wykonana będzie płyta żelbetowa. Wykonawca jeszcze w tym miesiącu zamierza zakończyć prace rozbiórkowe. Następnie planowane jest wzmocnienie filarów, poprzez zastosowanie tzw. płaszcza żelbetowego, oraz dostosowanie ich do nowej płyty. Wzmocnione zostaną też fundamenty podpór pośrednich poprzez dodanie pali o długości 8 metrów. Przebudowane zostaną też podpory skrajne na przyczółkach. Modernizacja obejmuje także wykonanie szczelnego systemu odwodnienia. Dzięki temu woda z jezdni nie będzie odprowadzana bezpośrednio do Drwęcy. Zaprojektowano też nowe energooszczędne oświetlenie oraz trwałe oznakowanie poziome i pionowe. Nowy most będzie przystosowany do przejazdu pojazdów o masie do 40 ton. Główne prace przy wznoszeniu nowego pomostu rozpoczną się wiosną.

- Wraz z mostem przebudowany zostanie także fragment ul. Sienkiewicza na długości 600 metrów. Nośność drogi zostanie wzmocniona do 10 ton na oś. Oznacza to, że jezdnia będzie bardziej odporna na powstawanie kolein. Przebudowane zostaną skrzyżowania i zjazdy. Pojawią się także nowe chodniki wykonane z estetycznej betonowej kostki. Chodnik od jezdni na moście będzie oddzielony barierą sprężystą – wyjaśnia dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik.
Pasy ruchu będą miały standardową szerokość 3,5 metra. Chodniki, w zależności od lokalizacji, otrzymają szerokość 1,5-2 metra. Jezdnię, oprócz podbudowy, tworzyć będą trzy warstwy asfaltu o łącznej grubości ponad 17 centymetrów.

Wśród zastosowanych niestandardowych rozwiązań znajduje się miedzy innymi tak zwana cicha nawierzchnia, która znacznie ogranicza hałas. Pod mostem pojawią się także półki umożliwiające jaskółkom zakładanie gniazd.

Cała inwestycja kosztuje 5,9 mln zł. Prace zakończą się w październiku. Następnie konieczne będzie jeszcze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.