edroga992Kolejne szczecińskie ulice czeka oświetleniowa modernizacja. Do obszarów na Pogodnie, Krzekowie czy Świerczewie dołączą teraz głównie północne rejony miasta. Urząd Marszałkowski ponownie dołoży do inwestycji środki Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Projekt przewiduje modernizację prawie 1300 punktów oświetleniowych. Polegać ona będzie na wymianie opraw rtęciowych i sodowych na nowoczesne, energooszczędne LED-owe. Prace zostaną przeprowadzone pomiędzy ulicami: Warcisława I, Królewskiego, Łączną, Hożą, Obotrycką, Wilczą oraz wzdłuż linii kolejowej, a także w obrębie ulic: Warcisława I, Rostocką, Szczecińską, Wapienną, Chłodną, Miodową, Moczarową, Junacką i Chopina. Wartość zaoszczędzonej energii szacuje się na 866 MWh rocznie. Inwestycję zaplanowano od maja do grudnia 2018 roku. Jej koszt to 3,7 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże miastu pomoc w wysokości ponad 1,4 mln zł.

Kilka tygodni dwie szczecińskie inwestycje tego typu również otrzymały wsparcie UE od władz samorządu województwa. Wymiana na ledowe obejmie ponad 1100 rtęciowych i sodowych opraw oświetlenia. Pojawi się ona na obszarach pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Bracką, Taczaka, 26 Kwietnia, Santocką, Poniatowskiego, a także Szafera, Spacerową, Pola i Traugutta. Zastosowanie ekologicznego rozwiązania pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji miejskiej infrastruktury oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, bowiem rocznie zaoszczędzona energia elektryczna tylko w tym rejonie Szczecina to ponad 530 MWh. Oba zadania oświetleniowej modernizacji mają ruszyć z kolei pod koniec czerwca 2018 roku. Szczecin przeznaczy na ich realizację ponad 3,2 mln zł, z czego 2,7 mln zł dołoży Urząd Marszałkowski w ramach Programu Regionalnego. Zadania, które zakończą się najpóźniej do marca 2019 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.