wiadukt biuskupia gorkaW nocy z wtorku na środę (29/30 stycznia) zamontowano pierwsze elementy stalowych konstrukcji wiaduktu Biskupia Górka. Do prac użyto „Herkulesa” - żurawia o wysięgu 100 metrów. Po zakończeniu montażu, konstrukcja wiaduktu będzie miała rozpiętość 104 metrów.

 

- Budowa idzie do przodu, może to zobaczyć każdy gdańszczanin. Budowa wiaduktu Biskupia Górka to realizacja projektu unijnego, który zmieni standard poruszania się po drogach w tej części Gdańska. Wartość projektu wynosi 143 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 117 mln zł, co ważne dofinansowanie nie obejmuje kosztów budowy parkingu – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska.

Na budowie …
Obecnie trwa montaż konstrukcji wiaduktu. Konstrukcja stalowa przybyła do Gdańska w ponad 20 wielkogabarytowych transportach. Teraz trwa scalanie części elementów, które będą montowane podczas kolejnych tygodni. Do akcji używany jest żuraw o wysięgu 100 metrów o nazwie Herkules.

Aby montaż stalowych elementów był możliwy musi być wyłączana trakcja kolejowa. Montaż trwa w nocy i kończy się na ranem. Prace przy montażu konstrukcji kontynuowane będą przez najbliższe tygodnie. Po zakończeniu montażu, konstrukcja wiaduktu będzie miała rozpiętość 104 metrów.

Obecnie na budowie trwają prace przy nasypach jezdni południowej. W ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Toruńskiej wykonano kanał deszczowy do skrzyżowania z ul. Żabi Kruk oraz rozpoczęto wykonywanie wylotu. Trwa również układanie sieci telekomunikacyjnych w okolicach ul. Okopowej, Augustyńskiego i ul. Żabi Kruk. Oprócz wspomnianych elementów, prace koncentrują się na budowie przyczółków prawej jezdni obu wiaduktów kolejowych.

Odkrycie zabytkowych obiektów wpłynęło na harmonogram prac
W czerwcu ubiegłego roku na budowie natrafiono na kazamaty XVII-wiecznego Bastionu Wiebego i fragment jeszcze starszej, piętnastowiecznej Baszty Nowej. Władze Gdańska podjęły decyzję o zachowaniu i wyeksponowaniu zabytków w nowym układzie drogowym, w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Aby było to możliwe, konieczne było przeprojektowanie niektórych elementów układu drogowego i zmiana technologii posadowienia obiektów mostowych, co niekorzystnie wpłynęło na harmonogram prac. Odkrycie artefaktów wymusiło m.in. przeprojektowanie parkingu przy ul. Okopowej.

Z uwagi na konieczność przeprojektowania i dostosowania technologii, 28 stycznia podpisano aneks do umowy, w którym przedłużono termin realizacji inwestycji do października 2020 roku. Ponadto koszt prac zwiększył się o niecałe 3,3 mln złotych.

W ramach dodatkowych prac wykonawca musiał m.in. wzmocnić podłoże pod fundamenty murów oporowych materacami z kruszywa naturalnego stabilizowanymi geosyntetykami, a także wzmocnić grunty pod najazd na Most nad Radunią oraz estakadę od strony ul. Okopowej. Sytuacja wymusiła także przełożenie sieci wodociągowej oraz wykonanie obejścia sieci gazowej. Zmianie uległ także sposób wykonania kanalizacji deszczowej w związku z wystąpieniem kolizji z istniejącą siecią wodociągową, co wiązało się także budową dodatkowej studni deszczowej.

Nowy wiadukt nad torami w ciągu Traktu św. Wojciecha oparty będzie na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których będą podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych z żelbetową płytą. W ciągu tworzonej ulicy Nowe Podwale Grodzkie, powstanie drugi wiadukt. Składać się on będzie z ram żelbetowych z osobną konstrukcją nośną dla każdej jezdni. Budowa rozpoczęła się od strony wschodniej. Kiedy obiekt będzie gotowy, wówczas na nią zostanie przeniesiony ruch, a w miejsce rozebranej estakady zostanie zbudowany drugi nowy wiadukt.

Budowa wiaduktu rozpoczęła się wiosną 2018 roku. Głównym wykonawcą jest firma Budimex S.A., z którą podpisano umowę w marcu 2018 r.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.