P1010076Dobrze zachowany materiałowo i konstrukcyjnie obiekt został odnaleziony w czasie robót ziemnych na rondzie Pokoju Toruńskiego. Znalezisko nie przeszkadza w budowie kanału deszczowego, który docelowo ma obsługiwać plac Chrapka. Dla miłośników i badaczy fortyfikacji to perełka.

 

- Odsłonięty w trackie robót obiekt (obecnie podziemny) pełnił funkcję mostu nad fosą zewnętrzną dawnej kurtyny północnej, powstałej w latach 1883-87, wchodzącej w skład wewnętrznego pierścienia Twierdzy Toruń. Most, za dawną Bramą Lubicką, łączył obecną ul. Dobrzyńską i Skrzyńskiego z drogą prowadzącą wówczas do Fortu II, obecnie IV. Stalowa konstrukcja mostu leży na potężnym podciągu, wspartym na pięciu kolumnach, z detalem tworzącym półkoliste, ażurowe arkady. Ściany fosy, a zarazem przyczółki mostu, wykonano z doskonałej jakości cegły licowej z testowaną spoiną, natomiast zwieńczenie muru wykonano z obrabianych bloków granitowych. Pod mostem podwieszono, na specjalnie do tego przygotowanych wieszakach, rurę wodociągową, której przebieg i opracowane gniazda w murze świadczą o jednoczesnym wykonaniu tej instalacji i mostu - wyjaśnia Sławomir Wojdyło z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

P1010077P1010078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace na placu Chrapka są kontynuowane. Drogowcy wspólnie ze służbami miejskiego konserwatora, ustalili sposób zabezpieczenia istniejącego wejścia, tak aby w razie potrzeby był on możliwy jedynie dla potrzeb badawczych.

Źródło: MZD w Toruniu

fot. Sławomir Wojdyło z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.