A88A9556Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej wraz z nowym mostem na Sanie ma usprawnić ruch kołowy we wschodniej części Jarosławia i znacznie odciążyć istniejącą przeprawę. Nowy obiekt będzie pierwszą inwestycją w kraju zrealizowaną w ramach rządowego programu „Mosty +”. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 865 na trasie Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec, wraz z budową mostu na Sanie, jest jeszcze w fazie planowania. Droga ma połączyć drogę wojewódzką nr 865 (rondo w Koniaczowie) z drogą krajową nr 94, w miejscu węzeł Morawska.

Marszałek Władysław Ortyl na konferencji zwrócił uwagę, że planowana inwestycja ma na celu udrożnienie ruchu na drodze wojewódzkiej.

- To jest istotny element rozwoju drogi wojewódzkiej nr 865, która łączy Jarosław i Bełżec, ale też dwie drogi krajowe autostradę i drogę szybkiego ruchu, w przyszłości S7. To ważne z punktu widzenia skomunikowania Jarosławia, Lubaczowa, Narola i dojazdu do Bełżca. Umożliwi to nam przekroczenie w dwóch miejscach granicy naszego państwa z Ukrainą – podkreślił.

Marszałek zauważył, że połączenie drogowe będzie miało wpływ na rozwój gospodarczy tych terenów.
- Połączenie drogowo-mostowe, którego szacunkowa wartość wynosi 126 mln złotych odsłoni nowe tereny inwestycyjne dla Jarosławia i powiatu lubaczowskiego – powiedział.

Zaznaczył, że w pierwszym etapie trzeba się skupić na uzyskaniu niezbędnych zezwoleń.

- Planowanie, w tym uzyskanie wszystkich potrzebnych decyzji i zezwoleń na budowę przeprawy, powinno nam zająć najbliższy rok, po tym czasie będziemy mogli spotkać się na rozpoczęciu budowy, sama zaś realizacja inwestycji potrwa najpewniej około dwóch lat – dodał Władysław Ortyl.

- Ten projekt powstał w bardzo krótkim czasie w urzędzie marszałkowskim, następnie został zaaprobowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i to tak naprawdę była jedyna możliwość na sfinansowanie tej dużej inwestycji, która ze względu na swoją szacowaną wartość nie byłaby możliwa do udźwignięcia przez samorząd lokalny – powiedziała poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.

Źródło: UMWP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.