bridge 1081902 960 720- Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę. Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne – mówił minister Jerzy Kwieciński w Stalowej Woli dotyczącej budowy przeprawy na rzece San w Stalowej Woli.

 

- Trwa analiza wniosków złożonych w naborze do programu Mosty dla Regionów – mówił minister Kwieciński.

Stalowa Wola jest jedną z lokalizacji budowy mostu, dla której samorząd miasta ubiega się o wsparcie w ramach rządowego programu. Most powstanie w ciągu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa. Nowa przeprawa umożliwi mieszkańcom Stalowej Woli i regionu szybkie połączenie z przyszłą drogą S74 oraz zapewni bezpośredni dostęp do obwodnicy Niska i Stalowej Woli. Budowa rozpocznie się w 2023 roku.

Program Mosty dla Regionów przewiduje uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego. Budowa i modernizacja odcinków dróg wraz z mostami zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.