contentmap_plugin

edroga312Nowy most na Wiśle połączy południową część województwa świętokrzyskiego z autostradą A4. Zastąpi on przeprawę promową, która teraz jest jedyną formą przemieszczania się pomiędzy Borusową w Małopolsce a Nowym Korczynem w województwie świętokrzyskim.

12 kwietnia marszałkowie obu województw podpiszą porozumienie, które określa zasady współpracy w zakresie przygotowania, prowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji inwestycji.

Budowa około 600-metrowego mostu to wspólne zadanie obu województw, którego kosztami podzielą się po połowie. W ramach inwestycji powstaną również most na Nidzie oraz obwodnice Nowego Korczyna i Borusowej – tu każde z województw odpowiada za działania na własnym obszarze. Województwo małopolskie zbuduje nowy odcinek DW 973 od mostu aż do starego odcinka DW (ok. 3,5 km). Zadaniami finansowanymi i realizowanymi przez Świętokrzyskie będą natomiast obwodnica Zbludowic oraz most na Nidzie wraz z pracami towarzyszącymi w ramach obwodnicy Nowy Korczyn - Borusowa po stronie województwa świętokrzyskiego.

W sprawie budowy mostu pierwsze porozumienie intencyjne zostało podpisane już w październiku 2008 roku, a 31 października 2013 roku w Nowym Korczynie Adam Jarubas i Marek Sowa parafowali uroczyście porozumienie w sprawie budowy przeprawy mostowej. Województwa wspólnie przygotowały i pozyskały prawomocną decyzję środowiskową dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle”.

Nowy most będzie nie tylko ułatwieniem dla okolicznych mieszkańców, którzy do najbliższych mostów w Szczucinie i Koszycach mieli ok. 20 km, ale przede wszystkim dla kierowców i turystów, którym zapewnione zostanie optymalne połączenie w stronę Tarnowa oraz szybki dostęp do autostrady A4. Prom zapewniający obecnie przeprawę przez Wisłę jest w stanie jednorazowo zabrać 3 samochody osobowe i kilkanaście osób, a do tego nie kursuje w nocy.  

Koszt inwestycji szacowany jest na 200 mln zł. Planowana data zakończenia to wrzesień 2019 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.