contentmap_plugin

edroga170Na obwodnicy Leśnicy powstaje most nad mostem Ratyńskim. Czwarty z piętnastu segmentów został zamontowany. Konstrukcja jest już wysunięta nad rzeką.

Most przez rzekę Bystrzycę, w ciągu DK nr 94, powstaje nad istniejącym mostem Ratyńskim. Będzie miał 7 przęseł, 327 metrów długości, ponad 16 metrów szerokości i jezdnię z dwoma pasami ruchu.

- Obiekt wykonujemy w technologii nasuwania podłużnego – mówi Marcin Sęk, kierownik robót mostowych, Skanska. - Polega to na budowaniu mostu segmentami i przesuwaniu gotowej konstrukcji mostu z przyczółka na kolejne podpory. Produkcja segmentów odbywa się w specjalnie powstałej wytwórni znajdującej się za przyczółkiem. Finał nasuwania wszystkich 15 segmentów ustroju nośnego przewidujemy na koniec roku 2016 roku, a roboty wykończeniowe na moście na lipiec 2017 roku.

Obiekt wyposażony zostanie w kapy chodnikowe, płyty przejściowe, dylatacje, odwodnienie, bariery ochronne, balustrady oraz nawierzchnię drogową. Jezdnia o szerokości 7 metrów będzie miała dwa pasy ruchu. Most pozwoli na bezkolizyjnie i bezpieczne przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego Osi Inkubacji nad rzeką Bystrzycą i obszarem Natura 2000.

Dzięki zastosowaniu technologii nasuwnia podłużnego przy budowie mostu, nie ma konieczności wyłączania mostu Ratyńskiego z ruchu, nad którym powstaje obiekt.

- Cykl nasuwania segmentu polega na uniesieniu ustroju nośnego o 5-10 mm i przesunięciu go o około 25 cm – mówi Karol Ossowski, kierownik robót, Skanska. - Następnie ustrój zostaje opuszczony na blok hamowny, a siłowniki pchające cofnięte do pozycji wyjściowej - trwa to około 2 minut. I cykl się powtarza. Ponad 24-metrowy segment nasuwamy w około 4 godziny.
 
Podczas tej operacji wszystkie osie podparcia wyposażone są w połączenie radiowe z centrum sterowania urządzeniem. W każdej chwili możliwe jest natychmiastowe zatrzymanie nasuwu. W celu zachowania najwyższej precyzji przesuwana konstrukcja jest stale kontrolowana przez zespół geodezyjny, a ewentualne odchylenia od pożądanej osi nasuwania na bieżąco korygowane. Podczas nasuwania prowadzona jest również kontrola wychylenia głowic filarów przy pomocy inklinometrów – systemu zatrzymującego pracę urządzenia po przekroczeniu dopuszczalnego wychylenia głowicy filara.

Co słychać na pozostałych odcinkach?
- Zakończyliśmy budowę pierwszego odcinka obwodnicy Leśnicy, od ulicy Rdestowej do Granicznej – mówi Marek Suplicki, kierownik budowy, Skanska - Ruch na skrzyżowaniu ul. Rdestowej z nowo wybudowanym fragmentem został przywrócony. Na odcinku ul. Piołunowa - Ratyńska prowadzimy prace drogowe i sieciowe. Pomiędzy ul. Piołunową a powstającym mostem realizowane są m.in. warstwy konstrukcyjne, a także krawężniki, obrzeża, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wkrótce będziemy wykonywać nawierzchnię i ciągi pieszo-rowerowe. Natomiast pomiędzy ul. Ratyńską a powstającym wiaduktem i mostem wykonujemy warstwy nasypu i konstrukcyjne, kanalizację deszczową oraz przejścia dla zwierząt. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac brukarskich.

Odcinki od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej oraz od ul. Piołunowej do Osienieckiej są na etapie oczekiwania na Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

W ramach obwodnicy Leśnicy, wzdłuż ul. Beskidzkiej powstaje wiadukt. Będzie miał 7 metrów rozpiętości i 50 metrów długości. Na obiekcie zostaną zamontowane m.in. ekrany akustyczne, balustrady, oświetlenie. Wiadukt pozwoli na bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Beskidzkiej.

***

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z ul. Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. Ponadto, w ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą, dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.