cycle path 123253 640Po wielu latach starań samorząd województwa zachodniopomorskiego zmodernizuje most europejski Siekierki-Neurüdnitz do ruchu turystycznego i stworzy unikalną atrakcję.

 

Dla rowerowych turystów to będą wrota do przygód i wycieczek na szlakach rowerowych Pomorza Zachodniego oraz Brandenburgii. Zmodernizowany most Siekierki - Neurüdnitz, będzie również miejscem odpoczynku i punkt obserwacji unikalnej przyrody urokliwej Doliny Dolnej Odry. Firma Intop ze Skarbimierzyc zmodernizuje polską część mostu. Warta blisko 12 mln zł inwestycja obejmie m.in. remont konstrukcji mostu, przebudowę nawierzchni, stworzenie elementów małej infrastruktury czy dwupoziomowej platformy widokowej. Inwestycja jest elementem wartego blisko 22 mln zł projektu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i Urzędu Gminy Barnim-Oderbruch, który pozwoli na modernizację całego, liczącego 660 m obiektu. Zadanie zostało w 85% dofinansowana z programu INTERREG Va.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.