mostZarząd Dróg i Utrzymania Miasta w przyszłym tygodniu przekaże wykonawcy most Tumski do remontu. Obiekt zostanie zamknięty i stanie się placem budowy.

 

Remont będzie obejmował: czyszczenie i naprawę podpór kamiennych mostu, naprawę jezdni (przebruk i wymiana na równiejszą kostkę), remont chodników (asfalt zostanie zastąpiony płytkami kamiennymi), oczyszczenie metodą piaskowania oraz wykonanie nowej powłoki stalowych części mostu, naprawę i wymianę zniszczonych i skorodowanych elementów, uzupełnienie brakujących nitów.

Wykonawca ma również odtworzyć historyczne latarnie przy wapiennych figurach świętych Jana Chrzciciela i Kingi. Przy okazji remontu zostanie wymieniona również iluminacja mostu. W przyszłym tygodniu poznamy dokładny harmonogram prac, wtedy będzię wiadomo kiedy most zostanie zamknięty dla ruchu.

Bez remontu od wojny
Most Tumski jest obiektem zabytkowym, w obecnym kształcie funkcjonuje od 1889 roku i, jako konstrukcja, remontu nie przechodził tak naprawdę od wojny.

Po wojnie wykonano na nim jedynie chodniki – bitumiczne oraz zabezpieczenie antykorozyjne (czyszczenie i malowanie powłoką w kolorze turkusowym). Ostatni raz takie prace były wykonywane ponad 20 lat temu i konieczny jest kolejny remont mostu.

Źródło: UM Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.