contentmap_plugin

roboty drogoweTrwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę przebudowy mostu w Rypinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534. Przeprawa nad Rypienicą zyska nową konstrukcję, jezdnię i chodniki.

 

Most znajduje się w ciągu ulicy Kościuszki. Jest jedną z dwóch konstrukcji, które komunikują centrum z zachodnią częścią Rypina. Ulica stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 534 łączącej Rypin z Golubiem-Dobrzyniem, Wąbrzeźnem i Grudziądzem. Większa część tej trasy została zmodernizowana w poprzednich latach z wykorzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Teraz przebudowany zostanie most.

Prace rozpoczną się od rozbiórki nawierzchni. Wykonywane będą połówkowo, by przez cały czas zachować przejezdność. Most zostanie wzmocniony w nietypowy sposób. Od spodu drogowcy wstawią stalową konstrukcja z blachy falistej, a przestrzeń pomiędzy istniejącym obiektem i stalową osłoną wypełni beton. Dzięki takiej technologii ważna przeprawa nie musi być w całości rozbierana, co spowodowałoby duże utrudnienia w ruchu. W zakres inwestycji wchodzą również przebudowy chodników, przyległych murów oporowych, wykonanie nowej jezdni i balustrad. Zakończenie prac planowane jest jesienią. Dokładny termin będzie uzależniony od wyników przetargu. Na wybór wykonawcy, oprócz ceny, wpływ będzie miał też czas prowadzonych prac.

Dzięki tej inwestycji zwiększy się nośność przeprawy, która będzie dostosowana do poruszania się pojazdów o masie nawet 40 ton (wcześniej 30 ton). Nowa jezdnia, chodniki i balustrady podniosą też estetykę ul. Kościuszki.

W Rypinie planowane są też prace przy rozbudowie ul. Kościuszki i Lipnowskiej, gdzie wydzielone zostaną dodatkowe pasy do skrętu w lewo, co również pozytywnie wpłynie na płynność i bezpieczeństwo ruchu w tej części miasta. W trybie „zaprojektuj i wybuduj” Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza natomiast zlecić przebudowę ostatniego odcinka drogi od Rypina do Cetek. Ogłoszenia przetargu na tę inwestycję można spodziewać się w drugiej połowie roku.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.