edroga162Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała aneks wydłużający termin realizacji robót do 30 kwietnia 2018 r. Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z założeniami, nowy most zostanie oddany do użytku w czerwcu 2018 roku.

 

Budowa mostu zwodzonego podzielona jest na trzy główne obszary:
- pierwszy obejmuje infrastrukturę zewnętrzną, czyli drogową oraz sieciowo-instalacyjną,
- drugi związany jest z obsługą, czyli wykonaniem budynku sterowni odpowiedzialnej za obsługę mostu,
- trzeci, najważniejszy i zarazem najtrudniejszy obszar prac, obejmuje wszystkie prace prowadzone na wodzie, czyli m.in. wykonanie podpór stałych oraz komór zawierających elementy hydrauliczne, które są odpowiedzialne za podnoszenie części ruchomych mostu.

W kwestii wykonania infrastruktury zewnętrznej prace na wyspie przebiegają w sposób ciągły. Zarówno roboty związane z instalacją sieciową, jak i umacnianiem nabrzeża zostały już zakończone, poza obszarem, który będzie trzeba wzmocnić po demontażu starego mostu pontonowego. Prace te wykonywane będą dopiero na końcu realizacji. Roboty drogowe związane z budową nowego układu drogowego również zmierzają ku końcowi.

Bez opóźnień realizowany jest również drugi obszar związany z budową sterowni.

Najwięcej pracy wymaga jeszcze realizacja trzeciego, najbardziej skomplikowanego obszaru budowy. Postęp w tym przypadku oceniany jest na ok. 70 proc. wykonania. Najtrudniejszym technologicznie etapem jest budowa dwóch komór usytuowanych na torze wodnym. Na nich będą osadzone sterowniki i siłowniki hydrauliczne odpowiedzialne za poruszanie elementami ruchomymi mostu. Dodatkowo, prac przy komorach nie można wykonywać jednocześnie. Dlatego też wyznaczono tu trzy etapy, obecnie kończy się przygotowanie do pierwszego. W najbliższym czasie wylane zostaną ściany komory. Montaż komór zakończy się prawdopodobnie pod koniec lutego, wówczas konstrukcja mostu gotowa będzie do posadowienia konstrukcji stalowej.

Następnie na terenie budowy prowadzone będą prace wykończeniowe związane m.in. z montażem wyposażenia mostu (barierki, wpusty, dylatacje, instalacje elektryczne, teletechniczne i deszczowe na moście), a także wykonaniem robót drogowych na moście oraz ułożeniem ostatniej warstwy ścieralnej na całym zakresie drogowym. Po wykonaniu automatyki i sterowani mostu rozpocznie się przeprowadzenie prób i odbiorów mostu zwodzonego. Natomiast po udostępnieniu przejazdu przez nowy most zwodzony, wykonawca robót rozpocznie rozbiórkę starego mostu pontonowego z infrastrukturą drogową oraz przebudowę pozostałego po nim nabrzeża rzeki.

Koszt realizacji inwestycji to ok. 58 mln zł. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm z Metrostav a.s. jako liderem.

Źródło: DRMG

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.