contentmap_plugin

P6020238ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Żywcu Sporyszu. Od ponad  roku obowiązuje na moście ruch wahadłowy. Wprowadzono go ze względu na obniżoną nośność konstrukcji.

Most jest wyeksploatowany i wymaga gruntownego remontu. Przygotowanie renowacji przeprawy przez Koszarawę wymagało wykonania szeregu badań jej konstrukcji i projektu. Taka dokumentacja powstała, a w budżecie na rok 2017 sejmik województwa uwzględnił kwoty potrzebne na remont mostu.

Planowane roboty obejmą: roboty rozbiórkowe, skucie betonu podpór, frezowanie nawierzchni, montaż stalowych łuków rozpierających, zbrojenie i betonowanie konstrukcji, zabezpieczenie konstrukcji stalowych powłokami malarskimi i ułożenie nowej nawierzchni.

Zakończenie robót planowane jest na 30 listopada br. Przejazd będzie utrzymany, ale w miarę postępu robót organizacja ruchu będzie zmieniana. Jednocześnie zostaną podjęte przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu nowego mostu na Koszarawie w Żywcu Sporyszu. W perspektywie najbliższych lat obecny most trzeba będzie zastąpić nowym.

***

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach administruje obecnie 320 mostami i wiaduktami w całej sieci dróg wojewódzkich. Co roku kilka z nich jest zastępowanych całkiem nowymi obiektami. Obecnie 27 nowych obiektów jest już zaprojektowanych lub wkrótce dokumentacje na ich budowę będą gotowe. Kolejnych 15 oczekuje na swą kolej i będą doraźnie remontowane.

W ciągu ostatnich trzech lat (2014-2016) ZDW w Katowicach wydał na bieżące remonty mostów, wiaduktów i przepustów, tylko w powiecie żywieckim ponad 6,89 mln złotych, a na budowę nowego mostu na Sole i modernizację układu drogowego w Żywcu około 40 mln zł.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.