edroga115Warszawski Oddział GDDKiA wysłał zaproszenia do składania ofert na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla drogi ekspresowej S12.

Przetarg obejmuje dwa zadania:

- budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła),

- budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław).

Zadaniem projektantów będzie analiza wielokryterialna wariantów przebiegu przyszłej S12 oraz przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla obu odcinków złożyło 12 firm i konsorcjów, z czego 10 przeszło pozytywną weryfikację. Termin składania ofert wyznaczono na 6 i 7 grudnia br.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.