W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

 

Potrzeba opracowania nowego programu wynika z konieczności kontynuacji poprzedniego z lat 2011-2015 oraz dalszej rozbudowy sieci dróg krajowych.

Program definiuje zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym oraz odnosi się do zobowiązań i wyzwań, jakie stoją przed Polską w najbliższym czasie.

Program zakłada budowę lub dokończenie ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz budowę 35 obwodnic w ciągach dróg krajowych na łączną kwotę 92,8 mld zł. Ponadto w programie znajduje się lista rezerwowa projektów. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych z listy podstawowej oraz rezerwowej pozwoli na stworzenie sieci dróg krajowych w ramach następujących ciągów komunikacyjnych: A1, A2, A4, A18, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S19 na odcinku Lubartów (Lublin) - (Rzeszów) Babica.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać do 30 stycznia 2015 roku:
- na zamieszczonym poniżej formularzu przesyłając na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- na wydrukowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres Departamentu Dróg i Autostrad (ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa),
- na formularzu złożonym osobiście w siedzibie MIiR (Kancelaria Główna),
- ustnie do protokołu w MIiR ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 46 w godz. 9.00-15.00).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Biuletynu Informacji Publicznej MIiR, w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

W połowie stycznia 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4) odbędzie się konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
Projekt Uchwały
Projekt uzasadnienia
Formularz zgłaszania uwag

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.