i 1Rozpoczęły się prace przy budowie obiektów inżynierskich na obwodnicy Inowrocławia. Konieczne jest wzniesie konstrukcji nad rzeką Noteć, liniami kolejowymi oraz drogami niższego rzędu.

i 4 mapaObwodnica Inowrocławia to prawie 19-km trasa, która będzie posiadała po dwa pasy w obu kierunkach. Ominie ona miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń – Poznań. Ograniczy też natężenie ruchu i przyczyni się do podniesienia jakości życia jego mieszkańców. Inwestycja zakłada budowę 3 węzłów drogowych („Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły”), kilkunastu obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej, budowę chodników i zatok autobusowych. W ramach prac wykonanych zostanie również wiele urządzeń ochrony środowiska, m.in. ogrodzenia, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

Most nad Notecią
Most jest konstrukcją zespoloną stalowo-betonową. Pod każdą z jezdni zaprojektowano 4 dźwigary stalowe o wysokości 2,15 m. Z dźwigarami zespolona jest żelbetowa płyta pomostowa. Nawierzchnia, podobnie jak na pozostałych obiektach inżynierskich, wykonana zostanie z asfaltu twardolanego, co zapewni długi okres użytkowania. Zaprojektowano także m.in. kamienne krawężniki, bariery ochronne, ekrany przeciwolśnieniowe na zewnętrznych krawędziach obiektu, odwodnienie i zabezpieczenie przed korozją. Deski gzymsowe będą w kolorze pomarańczowym. Na moście znajdą się dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Uwzględniono także funkcjonowanie pasa dzielącego jezdnie oraz opaski bitumiczne i pobocza. Całkowita szerokość obiektu wyniesie 23 metry.

DW nr 252 nad obwodnicą
Kolejnym obiektem jest wiadukt nad drogą wojewódzką nr 252 Inowrocław-Włocławek, gdzie powstaje węzeł "Jacewo". Obiekt zaprojektowano w formie konstrukcji płytowo-belkowej, betonowej, sprężonej. Na wiadukcie znajdzie się jezdnia o szerokości 6 metrów obustronne opaski i chodnik dla pieszych. Obiekt wyposażony zostanie w balustrady. Jego całkowita szerokość wyniesie 11 metrów, a długość 55 metrów. Pomost będzie oparty na dwóch przyczółkach i podporze pośredniej. Na nawierzchni jezdni zastosowany zostanie asfalt twardolany, a na chodnikach i gzymsach przewidziano nawierzchnię chemoutwardzalną. Jezdnie od chodnika oddzielać będzie bariera sprężysta.

i 2Węzeł "Latkowo"
Największym obiektem będzie wiadukt w ciągu obwodnicy nad ul. Toruńską, którą obecnie przebiega droga krajowa nr 15, łącząca Inowrocław z Toruniem. Będzie on miał ponad 50 metrów długości. Pobiegnie także nad istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym oraz drogą dojazdową. Szerokość jezdni w kierunku Bydgoszczy, gdzie znajdzie się też pas włączania (wjazdowy w kierunku Bydgoszczy) wyniesie około 14,6 metrów, a w kierunku Poznania 14 metrów. Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję płytowo-belkową, betonową, sprężoną. Konstrukcje będą odrębnie wykonane dla nitki wschodniej i zachodniej. Obiekt oparty będzie na podporach za pomocą łożysk. Każda z podpór środkowych składać się będzie z trzech słupów. Deski gzymsowe będą w kolorze fioletowym, jednak kolorystkę obiektu tworzyć będą przede wszystkim naturalne barwy betonu oraz stali.

Wiadukty nad torami
Obwodnica będzie przecinać między innymi magistralę węglową łączącą Śląsk z Trójmiastem. W związku z tym konieczne jest wzniesienie obiektu nad ważnym kolejowym torowiskiem. Pod wiaduktem znajdzie się również droga dojazdowa. Zgodnie z projektem, w tej części Inowrocławia powstaje jednoprzęsłowy obiekt z pasem rozdziału pomiędzy dwiema jezdniami. Ustrój niosący konstrukcji zaprojektowano jako zespolony stalowo-betonowy. Zasadniczą częścią konstrukcji jest 5 dźwigarów. Podpory skrajne obiektu stanowią masywne przyczółki żelbetowe. Długość obiektu wniesie 37 metrów, a szerokość każdej z nitek to 11 metrów.

Zakończenie prac przy moście i wiaduktach planowane jest jeszcze w tym roku.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.