POWW ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POW, na odcinku pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Lubelska przewidziana jest budowa m.in.: drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Projekt budowy zakłada ponadto budowę węzłów: Ursynów Zachodni, Ursynów Wschodni, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński, Patriotów.

Projekt realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji, w przypadku zadania C to grudzień 2020 r. natomiast termin zakończenia robót na zadaniu A i B zostanie wskazany po rozpatrzeniu roszczeń złożonych przez wykonawców.

Celem inwestycji jest:
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
- wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi,
- rozwój infrastruktury drogowej obszaru metropolitarnego,
- powiązanie sieci dróg miejskich z istniejącą autostradą A2 (w węźle Konotopa) i planowaną autostradą A2 w węźle Lubelska i innymi drogami krajowymi.

Źródło: MUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.