RDRP marzec2019 estkada na miedzytorzu fot.L.Tyl Ruszyły wstrzymane ze względu na warunki atmosferyczne prace przy budowie rybnickiego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (w styczniu niskie temperatury oraz śnieg nie pozwalały na prowadzenie robót zasadniczych).

 

W ostatnich tygodniach wykonywano prace na następujących obiektach mostowych:
- Wiadukt nad ul. Gotartowicką – montaż rusztowań, deskowań oraz prefabrykatów zbrojarskich w zakresie płyty ustroju nośnego jezdni prawej, betonowanie płyty ustroju nośnego jezdni prawej wraz z jej sprężeniem.
- Wiadukt nad ul. Ziemską – wykonanie ścianek zaplecznych, zasypki obiektu, płyt przejściowych, zamontowano również dylatacje od strony płyty ustroju nośnego.
- Wiadukt nad ul. Świerklańską (węzeł Świerklański) – geodezyjna obserwacja obiektu.
- Wiadukt nad linia kolejową kop. Chwałowice – betonowanie ścianek zaplecznych.
- Wiadukt nad ul. Chwałowicką (węzeł Chwałowicki) - demontaż rusztowań i deskowań na jezdni prawej, wzmocnienie podłoża oraz montaż rusztowań na jezdni lewej.
- Estakada nad międzytorzem – po zakończeniu nasuwania obiektu w zakresie jezdni prawej przestawiono wytwórnie oraz rozpoczęto realizację płyty ustroju nośnego na jezdni lewej. Nasunięto 5 segmentów od strony przyczółka B (ul. Jankowicka) oraz rozpoczęto betonowanie pierwszego segmentu od strony przyczółka A (ul. Chwałowicka). Wykonywany jest zwronik w zakresie jezdni prawej.
- Wiadukt na węźle Śródmiejskim (wjazd na RDRP) – geodezyjna obserwacja obiektu.
- Most nad rzeką Nacyną (węzeł Śródmiejski) – zabetonowano ostatni segment. Obiekt w stanie surowym jest wykonany w całości.
- Wiadukt nad RDRP (wjazd na węzeł Wodzisławski) – wykonano montaż dylatacji, rozpoczęto montaż balustrad.
- Wykonano konstrukcję przepustu, na ul. Ziemskiej.

Na pozostałych obiektach trwały prace porządkowe. Wykonawca prowadził roboty melioracyjne w zakresie umocnienia potoku Boguszowickiego oraz rzeki Kłokocinka. Po wyłączeniu z ruchu ul. Obwiednia Południowa rozpoczęto prace rozbiórkowe w zakresie frezowania nawierzchni jezdni i wyburzenia obiektu mostowego nad rzeką Nacyną.

Planowane zakończenie „Budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego”, bo tak brzmi pełna nazwa inwestycji, to koniec 2019 roku.

Źródło: UM Rybnik

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.