budowa 06Budowa zachodniej obwodnicy Radomia, która jest częścią drogi ekspresowej S7, jest już w finalnej fazie prac i powinna być gotowa jesienią tego roku.

 

- Jestem bardzo zadowolony z postępów prac na zachodniej obwodnicy Radomia. Jestem pewien, że już niedługo kierowcy otrzymają kolejny odcinek drogi ekspresowej S7, który znacząco ułatwi podróż pomiędzy Warszawą a Krakowem i pozwoli na istotne zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach Radomia - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Prace nad ułożeniem ostatniej warstwy ścieralnej na głównym ciągu budowanej drogi są już zaawansowane w ponad 90 procentach. Końca dobiegają też roboty bitumiczne na łącznicach węzłów. Kontynuowane są prace przy oznakowaniu i drogach serwisowych, a także przy budowie Obwodu Utrzymania Drogi w Sławnie oraz Miejsc Obsługi Podróżnych.

Nowa obwodnica będzie miała po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstają 4 węzły drogowe (Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe), 21 wiaduktów, 4 mosty i 2 kładki dla pieszych. Droga na całym przebiegu jest budowana po nowym śladzie biegnącym na zachód od obecnej drogi krajowej nr 7.

Umowa na projekt i budowę 25-km odcinka zachodniej obwodnicy Radomia została podpisana w 2015 r., a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest planowane do końca października 2018 r. Wartość kontraktu opiewa na 729,4 mln zł, z czego część pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Bliski ukończenia odcinek drogi S7 jest kluczowy dla usprawnienia komunikacji na trasie pomiędzy Warszawą a Kielcami i Krakowem. Dotychczas przejazd przez Radom był jednym z etapów, które najbardziej wydłużały podróż między tymi miastami. Nowa droga znacząco poprawi też z komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Radomia dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza miasto.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.