20 04 2020 r Most w SiekierkachTo będzie brama do rowerowego pogranicza, wrota do wypoczynku na łonie unikalnej przyrody Pomorza Zachodniego. Postępuje modernizacja mostu Siekierki– Neurüdnitz. Wykonano już prace rozbiórkowe, prowadzone są roboty antykorozyjne i malowanie. Mimo pandemii koronawirusa projekt jest kontynuowany, gdyż w ocenie marszałka Olgierda Geblewicza, to właśnie inwestycje publiczne powinny być wciąż kołem zamachowym lokalnej gospodarki.

Po wielu latach starań prace na moście europejskim Siekierki - Neurüdnitz ruszyły w grudniu ubiegłego roku wraz z przejęciem terenu przez wykonawcę robót – firmę INTOP Skarbimierzyce. Wykonano już m.in. zadania rozbiórkowe. Na wyspie mineralnej zdemontowano budynek, a z mostu usunięto zbędne elementy stalowe. Przeprowadzono roboty antykorozyjne i pomalowano 5 z 9 przęseł. Obecnie trwa renowacja przyczółku starego mostu. Zaawansowanie szacuje się na około 70%. - Most w Siekierkach w przyszłości będzie fantastyczną atrakcją turystyczną zarówno dla mieszkańców, jak i przybywających do nas turystów. Wierzę, że turystyka wróci na swoje należne miejsce w zachodniopomorskiej gospodarce i wciąż będzie napędzała naszą lokalną ekonomię - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na liczącym 660 metrów obiekcie powstanie nie tylko trasa rowerowa, ale i miejsca odpoczynku dla turystów czy specjalna platforma widokowa. Dolina Dolnej Odry to w ocenie przyrodników ostatni tak cenny obszar w Europie. Występuje tu ponad 170 gatunków ptaków, w tym również unikalnych. Tu polują bieliki, występuje puchacz Bubo-Bubo. Właśnie dla tego gatunku zbudowano specjalne platformy lęgowe, na których może zamieszkać na czas prac budowlanych. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku. Wykonawcą jest zachodniopomorska firma INTOP Skarbimierzyce w konsorcjum z INTOP Warszawa.

- Nie wstrzymujemy naszych inwestycji, gdyż nie chcemy pogłębiać kryzysu ekonomicznego, który będzie skutkiem pandemii koronawirusa. Uważamy, że inwestycje publiczne powinny być wciąż kołem zamachowym gospodarki. Bardzo cenimy sobie te inwestycje, które są realizowane przez nasze zachodniopomorskie firmy - wyjaśnia marszałek Olgierd Geblewicz.

W imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zadanie prowadzi Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt inwestycji to blisko 12 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z programu INTERREG Va. Za prace po niemieckiej stronie mostu odpowiada Urząd Gminy Barnim-Oderbruch, który jest na etapie przetargowym.

Odrzańskie wrota do Trasy Pojezierzy Zachodnich
Most Siekierki - Neurüdnitz połączy Trasę Pojezierzy Zachodnich z systemem niemieckich tras rowerowych w Brandenburgii. Na Pomorzu Zachodnim szlak będzie liczył ponad 420 km i poprowadzi przez malownicze obszary pojezierzy Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Szczecineckiego. Trasa ma dwie odnogi. Południowa, rozpoczyna się właśnie w pobliżu Siekierek i prowadzi aż do Białego Boru. Już dziś, od mostu w Siekierkach można dojechać nową, liczącą 36 km trasą do Trzcińska Zdrój. Dalej, szlak wiedzie drogami gminnymi i leśnymi przez Dobropole, Góralice i Tchórzno do Myśliborza. Część jest tu gotowa, część wymaga oznakowania, część jest projektowana.

Trasę pojezierną na odcinku Myślibórz – Barlinek - Pełczyce – Choszczno, zaplanowano po nasypie dawnej linii kolejowej. Szereg prac prowadzi tu Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który realizuje obecnie m.in. odcinki Sulimierz – Mostkowo (2,9km), Pełczyce – Płotno (5 km), czy przejście przez Barlinek, a także fragment szlaku z Pełczyc do Choszczna. Trasa Pojezierzy Zachodnich prowadzi do Ińska, gdzie łączy się z odnogą „szczecińską”. Dalej przebiega przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek do Szczecinka i w gminie Biały Bór dochodzi do granicy z województwem pomorskim.

Aktualny stan prac można śledzić pod adresem www.trasyrowerowe.wzp.pl.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.