contentmap_plugin

edroga646Modernizacja jednej z najczęściej uczęszczanych stołecznych przepraw przez Wisłę, most im. Stefana Grota-Roweckiego, została wyróżniona przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej tytułem "Dzieła Mostowego Roku".

Konkurs Związku Mostowców RP „Dzieło Mostowe Roku”, organizowany od 1998 roku, ma na celu promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki mostowej, a w efekcie systematyczne podnoszenie poziomu polskiego mostownictwa. Jedną z trzech nagród kapituła przyznała w kategorii „rehabilitacja konstrukcji mostowej, obiekt na którym wdrożono nowe technologie i innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz organizacyjne” spółce Metrostav.

Metrostav, w ramach przebudowy Trasy S8 w Warszawie, która uwzględniała realizację 63 obiektów inżynierskich na ponad 4,5 kilometrowym odcinku, poszerzył most Grota-Roweckiego o 10 metrów. Obecnie ma on 10 pasów ruchu, po 5 w każdym kierunku. Skomplikowana inwestycja została ukończona ponad miesiąc przed terminem umownym.

Prace modernizacyjne na moście Grota trwały od października 2013 r. do września 2015 r. Obiekt, wzniesiony na przełomie lat 70. i 80. XX w., poszerzono do 46 metrów. W celu przebudowy mostu wykorzystane zostały po 52 elementy – wsporniki ortotropowej płyty jezdnej ustroju niosącego oparte na ukośnych zastrzałach rurowych z każdej strony obu nitek, a więc po 104 elementy na każdą z nich i 208 elementów na cały most. Poszczególne części ważyły od 9 do 15 ton, a łącznie zużyto ok. 3 450 ton stali. Wzmocnienie konstrukcji zrealizowano poprzez zastosowanie zewnętrznych kabli sprężających. Kierowcy mają teraz do dyspozycji po 5 pasów w każdą stronę – 2 pasy przeznaczone dla ruchu tranzytowego oraz 3 pasy dla ruch lokalnego. Dodatkowo, po północnej stronie mostu została wybudowana ścieżka rowerowa, natomiast po południowej chodnik dla pieszych.

Kluczowe informacje o modernizacji Mostu Grota-Roweckiego i trasy S8 na odcinku węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska:
- 10 metrów – o tyle został poszerzony Most Grota-Roweckiego
- 10 pasów ruchu – obecnie na moście jest po 5 pasów w każdym kierunku, 2 dla ruchu tranzytowego, a 3 pozostałe dla ruchu lokalnego
- Ok. 8 255 ton stali zbrojeniowej wykorzystano do całej przebudowy Trasy AK i mostu Grota, w tym na sam most ok. 3 450 ton
- Ok. 1 200 ton stali zostało zużytych do wykonania półtunelowych ekranów akustycznych
- 63 obiekty inżynierskie wchodziły w skład prac realizowanych w ramach kontraktu
- 6 dni w tygodniu, również w godzinach nocnych, trwały prace budowlane
- Po 2 pasy ruchu w każdym kierunku były utrzymywane przez cały czas trwania przebudowy
- Najważniejsze prace to poszerzenie jezdni głównych, połączenie istniejących i zaprojektowanych węzłów na Trasie AK w zespoły węzłów: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka oraz Wisłostrada – Modlińska
- 796,30 mln zł – wartość kontraktu realizowanego w trybie „zoptymalizuj-buduj” – wykonawca, oprócz wykonania robót budowlanych, musiał również przygotować odpowiednią dokumentację projektową
- Celem modernizacji było dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów trasy ekspresowej
- Zamówienie zostało współfinansowane przy udziale środków pochodzących z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych, które są w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.