Spis treści

Roman Rogowski

Nagroda „Menadżera Roku” jest przyznawana przedsiębiorcom związanym z rynkiem świadczącym usługi dla segmentu budownictwa mostowego. W tej edycji konkursu jej  laureatem został inż. Roman Rogowski. W 1989 r. ukończył on Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej. Po studiach podjął pracę w firmie INKOM ze Skoczowa jako asystent projektanta. Pracował również na budowie jako majster, a następnie kierownik budowy. W 1991 r. został zastępcą dyrektora ds. technicznych. W firmie tej pracuje do dzisiaj jako współwłaściciel i wiceprezes. Obecnie firma nosi nazwę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. Świadczy usługi związane z budową i remontami obiektów mostowych , a także zajmuje się sprzedażą wysokiej klasy betonu. Roman Rogowski nie zapomniał też o projektowaniu i w 1990 r. założył Firmę Usług Projektowych , która wykonuje projekty obiektów mostowych.

Droga ekspresowa nr 7 - obwodnica Lubnia

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych w ostatnim okresie to budowa drogi ekspresowej nr 7 – obwodnica Lubnia. W ramach tego zadania spółka IMB Podbeskidzie jako podwykonawca konsorcjum zrealizowała m.in. dwa wiadukty łukowe z jazdą górą o długości 70 m i 89 m oraz mury oporowe. Ponadto spółka uczestniczyła w przebudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej – odcinek Grójec - Białobrzegi. W ramach tego zadania, IMB Podbeskidzie jako członek konsorcjum realizuje 25 obiektów mostowych. Jako podwykonawca konsorcjum firma uczestniczy też w realizacji wiaduktu w ciągu ul. Lwowskiej w Tarnowie, o długości 85 m. Obecnie również realizuje prace związane z budową obiektów mostowych na północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej, na drodze ekspresowej S69 oraz na węźle „Marynarska” w Warszawie

Bogdan Soliński

„Debiut Mostowy Roku” to nagroda dla osób, które poprzez działalność projektową, inwestycyjną lub technologiczną, swoim debiutem zaistniały na rynku budownictwa mostowego. Laureatem tej nagrody został inż. Bogdan Soliński. W 2000 r. ukończył on studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w firmie Mosty Chrzanów Sp. z o.o. Do uzyskania uprawnień budowlanych w 2004 r. pracował na stanowisku inżyniera budowy zdobywając doświadczenie zawodowe pod okiem starszych doświadczonych kolegów z przedsiębiorstwa. Pierwszą samodzielnie prowadzoną budową na stanowisku kierownika budowy był remont wiaduktów w ciągu drogi krajowej nr 1 w Hołdunowie o długościach 82 i 80 m., a następnie remont estakady w ciągu drogi krajowej nr 94 w Sławkowie o długości ok. 290 m.

Most przez rzekę Żylicę w ciągu drogi krajowej 69

Kolejnym wyzwaniem dla młodego inżyniera stała się budowa pierwszego podwieszonego mostu wykonanego przez firmę Mosty Chrzanów - Mostu im. Św. Kingi przez Dunajec w ciągu obwodnicy Starego Sącza o długości 329 m. Most o tego typu konstrukcji był budowany w Polsce po raz pierwszy. Obiekt zdobył I miejsce w Konkursie Dzieło Mostowe Roku 2009 oraz III miejsce w konkursie Budowa Roku 2009, a Bogdan Soliński wyróżniony został odznaką Zasłużonego Dla Miasta i Gminy Stary Sącz.

Następnym obiektem wybudowanym przez Bogdana Solińskiego był łukowy most przez Skawę w Świnnej Porębie. Obiekt żelbetowy, jednoprzęsłowy z jazdą górą, o rozpiętości teoretycznej przęsła 100 m. W 2009 r. zrealizował obiekt dwuprzęsłowy żelbetowy sprężony o konstrukcji belkowopłytowej w ciągu drogi krajowej nr 28 w Juszczynie o długości 85 m. Obecnie inżynier Soliński pracuje na budowie mostu przez rzekę Żylicę w ciągu drogi krajowej nr 69 w Łodygowicach.

Kapituła „Pontifex Cracoviensis” przyznała również nagrodę specjalną prof. Kazimierzowi Furtakowi, rektorowi Politechniki Krakowskiej. Profesor jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1973 roku i rozpoczął pracę w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na macierzystym Wydziale w 1979 roku na podstawie rozprawy pt. „Wpływ mikrodefektów strukturalnych w betonie na pracę żelbetowych belek mostowych”. Również na tym samym Wydziale, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Nośność przekrojów normalnych w zginanych elementach żelbetowych poddanych obciążeniom zmiennym ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych”, uzyskał w 1987 roku stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999 roku.

Profesor Kazimierz Furtak przez dwie kadencje był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni funkcję rektora macierzystej uczelni oraz przewodniczącego ZM RP. Działa także aktywnie w PZITB i SITK.

W uroczystości, zorganizowanej przez Oddział Małopolski ZMRP, wzięli udział przedstawiciele samorządów i administracji państwowej, biur projektowych, firm związanych z branżą mostową, partnerskich organizacji, przedstawiciele świata nauki oraz mediów. Nagrody „Pontifex Cracoviensis” mają przyczynić się do promocji polskiego mostownictwa.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.