droga betonowa 1GDDKiA kontynuuje inwestycje, dla których rozwiązane zostały umowy i szuka nowych wykonawców. Ogłasza również nowe przetargi w miejsce poprzednio unieważnionych i przygotowuje dokumentację na postępowania dotyczące zupełnie nowych odcinków.

 

13 czerwca otwarte zostaną oferty na prace zabezpieczające na obwodnicy Częstochowy na autostradzie A1 (długość 21,3 km), a do końca tego miesiąca ogłoszony będzie przetarg na dokończenie brakującego fragmentu S3 na wysokości Polkowic (14,4 km).

Z kolei na 2 lipca wyznaczono termin otwarcia ofert na dokończenie prac na funkcjonującej już S8 Marki – Kobyłka. Wszystkie odcinki realizowały konsorcja z udziałem firmy Salini Impregilo. Przygotowywane jest też ogłoszenie przetargów na kolejnych dwóch odcinkach, na których GDDKiA odstąpiła od kontraktu z firmą Rubau: S7 pomiędzy węzłami Lotnisko i Lesznowola (6,6 km) oraz S61 Podborze – Śniadowo (19,5 km).

Na przełomie lipca i sierpnia drogowa dyrekcja ogłosi przetargi na dokończenie trzech odcinków S5, na których zerwano umowy z firmą Impressa Pizzarotti: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km), Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km) oraz Białe Błota – Szubin (9,7 km).

Ponowny przetarg ogłoszono również na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady pomiędzy węzłami Żary Zachód oraz Iłowa. W tym postępowaniu zrezygnowano ze stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert. Analiza dotychczasowych przetargów pokazała, że wykonawcy najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe takie jak: szorstkość nawierzchni, czas realizacji czy doświadczenie personelu. W efekcie o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena. Dlatego też w kolejnych przetargach nie będzie dodatkowych kryteriów oceny ofert, których stosowanie wydłużało postępowanie i zwiększało wartość ofert.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy GDDKiA planuje ogłosić nowe przetargi w miejsce poprzednio unieważnionych. Dotyczy to budowy obwodnic:
- Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu DK9 (2,7 km),
- Poręby i Zawiercia na DK78 na odcinku I: Siewierz - Poręba - Zawiercie Kromołów (16,7 km),
- oraz odcinka S16 Borki – Mrągowo (13,1 km).

Listę ogłaszanych przetargów, tym razem na nowe odcinki z Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), uzupełnią jeszcze przed końcem sierpnia odcinki:
- S7 Płońsk – Czosnów (34,6 km),
- S7 Moczydło – Miechów (18,7 km),
- S5 Ornowo – Wirwajdy (5 km),
- S19 Rzeszów Południe – Babica (10,2 km).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.