IMG0064 3Oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku blisko 12 km od granicy z Niemcami. W 2019 roku GDDKiA podpisała umowę na dostosowanie do parametrów autostrady następnego fragmentu do prawie 34. kilometra trasy, a w tym roku ogłoszone mają być przetargi na wyłonienie wykonawców pozostałych dwóch odcinków do Golnic.

 

DK 18 stanie się A18
Dostosowanie obecnej DK18 do parametrów autostrady podzielono na dwa zakresy. Pierwszy obejmuje odcinek o długości ok. 1,3 km od końca mostu na Nysie Łużyckiej, gdzie zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i rozbudowa obu jezdni. Natomiast na dalszym odcinku, o długości ok. 10,5 km, rozbudowana zostanie jezdnia południowa. Jezdnię północną na całym 70-kilometrowym odcinku przebudowano w pierwszym etapie prac, w latach 2004-2006.

A1820odc.1 01- Południowa jezdnia autostrady A18 od lat wymagała przebudowy. Podjęliśmy to wyzwanie i zapewniliśmy finansowanie realizacji. Wreszcie znikną trudności, z którymi borykają się kierowcy na tej trasie. Zaś do 2025 r. zakończy się budowa całej sieci autostrad w Polsce - podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Kolejne dwa odcinki do Golnic w przygotowaniu
Przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawców dwóch kolejnych odcinków przyszłej A18 GDDKiA przeprowadziła aktualizację dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i do wojewody lubuskiego trafiły już stosowne wnioski. Po otrzymaniu nowej decyzji ZRID ogłoszony zostanie przetarg na realizację w systemie tradycyjnym. Prace przy przebudowie czterech odcinków trasy i dostosowaniu ok. 70 km do parametrów autostrady mają być zakończone na przełomie 2023 i 2024 roku.

W opracowaniu jest dokumentacja na dostosowanie do obowiązujących parametrów technicznych autostrady A18 na odcinku Krzyżowa - Golnice o długości blisko 4 km. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy prac drogowych, który po dwóch stronach autostrady wybuduje pasy awaryjne o szerokości 3 m.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.