mapa20S1920Podgórze KamieńFirma Budimex złożyła najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na ok. 10-km odcinku od węzła Podgórze do węzła Kamień. Wykonawca zaoferował zrealizowanie inwestycji za kwotę ponad 333,5 mln zł w terminie 34 miesięcy. Brak odwołań od wyboru oraz pozytywny wynik kontroli umożliwią podpisanie umowy.

 

Odcinek S19 od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) będzie stanowił część szlaku Via Carpatia. Realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Odcinek S19 Podgórze - Kamień jest częścią dużego przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Nisko Południe - Sokołów Małopolski Północ. Ten 30-kilometrowy odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne:
- Nisko Południe - Podgórze (ok. 11,5 km),
- Podgórze - Kamień (ok. 10,5 km),
- Kamień - Sokołów Małopolski Północ (ok. 7,9 km).

Wykonawca nie został jeszcze wybrany dla odcinka Nisko Południe - Podgórze.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.