way 1694101 960 720Prace budowlane na osiedlu Jar oraz rozbudowa ul. Szosa Chełmińska to największe inwestycje drogowe prowadzone obecnie w Toruniu.

Na osiedlu Jar zakres inwestycji jest duży: od budowy jezdni, po ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe i oświetlenie. W roku 2017, na odcinku od ul. Ugory do skrzyżowania z ul. Hubego, na istniejącej jezdni powstają brakujące chodniki i ścieżka rowerowa, natomiast od skrzyżowania z ul. Hubego do skrzyżowania z ul. Watzenrodego /Strobanda wykonano jezdnię północną bez warstwy ścieralnej, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Taki zakres prac jest konieczny z uwagi na dostawę materiałów do powstającego osiedla. Prace są również widoczne na skrzyżowania Watzenrodego/Strobanda, gdzie została wykonana nawierzchnia tymczasowa z masy bitumicznej. Z kolei od Watzenrodego/Strobanda, do zakresu prac zrealizowanego dwa lata temu, została wykonana nawierzchnia bez warstwy ścieralnej wraz z pełną infrastrukturą.

Na osiedlu Jar budowana jest również ul. Hubego. - Po stronie zachodniej została wykonana kanalizacja deszczowa, po stronie wschodniej budowana jest jezdnia. Tu zostanie wykonana pełna konstrukcja (wszystkie warstwy). Powstaną parkingi, chodniki jednostronne i oświetlenie - wyjaśnia Maciej Gozdowski, kierownik budowy PBDI S.A. Ulica Hubego zostanie połączona z istniejącą infrastrukturą drogową za pomocą nawierzchni tymczasowej. Koszt robót budowlanych realizowanych na Jarze wynosi 3,5 mln. Termin ich zakończenia planowany jest na 30 września 2017 r.

Druga z inwestycji to rozbudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, tj. Szosy Chełmińskiej na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej. W tej chwili na budowie trwają roboty kanalizacyjne i ziemne. Gotowy jest murek oporowy, który ma niwelować różnice wysokościowe m.in. w okolicach Mentoru.   

- Docelowo na Szosie Chełmińskiej będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, sygnalizacja świetlna na każdym przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu ulic Długiej - Żwirki i Wigury. W ramach inwestycji powstanie ścieżka rowerowa, chodniki, zatoki autobusowe - wylicza Tomasz Królak z ramienia firmy Skanska S.A. Wzdłuż zmodernizowanej drogi wykonawca nasadzi prawie 40 sztuk drzew i ponad 32 tys. krzewów. Zieleń nie tylko nada miastu walorów estetycznych, ale również ochroni przed zanieczyszczeniami, stłumi hałas, osłoni przed wiatrem oraz zwiększy komfort jazdy i urozmaici kierowcom drogę.

Roboty potrwają do końca maja 2018 roku, a kosztują ponad 15,7 mln zł.  

Największe zmiany widoczne są na ul. Polnej, której rozbudowa jest realizowana na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska. Przebudowa 1,3-kilometrowego odcinka przewiduje wytyczenie nowego przebiegu jezdni i wykonanie nowej konstrukcji, wykonanie odcinka łączącego ul. Morycińskiego z ul. Orzechową, remont jezdni ul. Moryńciskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do przedłużenia z ul. Jesienną, wykonanie pieszo-jezdni na odcinku od ul. Truskawkowej do ronda Morycińskiego-Polna, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych, zatoki autobusowej, kanalizacji, przebudowę i uzupełnienie oświetlenia drogowego oraz elementów infrastruktury teletechnicznej.

- W tej chwili najwięcej prac wykonujemy na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Morycińskiego. Trwają tu roboty wodociągowe i przebudowa przejazdu kolejowego - mówi Marek Fijałkowski, kierownik budowy z firmy Starbag.   

Roboty kosztują ponad 6,3 mln zł i potrwają do 30 września 2017 r.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.