11073Na budowie drogi ekspresowej S51 rozpoczął się pierwszy etap montażu mierzącej ponad 400 m estakady. Operacja polega na nasuwaniu przęseł obiektu na wykonane wcześniej podpory.

Czynność nasuwania odbywa się za pomocą hydraulicznych siłowników, które podczas jednego ruchu tłoka przesuwają w ciągu 15-30 minut ważący 300 ton element przęsła o 50 cm. W pierwszym etapie nasuniętych zostanie 12 elementów wysyłkowych w dwóch ciągach – po jednym na każdą jezdnię.

Cała operacja nasuwania została podzielona na sześć etapów. Kolejny etap montażu konstrukcji przewidziany jest na czerwiec. Zastosowany sposób montażu obiektu wynika z istniejących w dolinie Pasłęki uwarunkowań środowiskowych - estakada będzie biegła nad terenem chronionym w ramach sieci obszarów Natura 2000.

Montowana obecnie estakada to najdłuższy, siedmioprzęsłowy obiekt inżynierski realizowany w ramach budowy drogi ekspresowej S51. Jego długość wynosi 422 m.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.