DSC01128 4147x3110To pierwszy etap rozstrzygnięcia przez zarząd województwa opolskiego konkursu w ramach RPO na przebudowę i rozbudowę dróg lokalnych. W tym etapie dofinansowanie otrzyma sześć projektów, których łączna wartość przekracza 73,5 mln zł. Ich dofinansowanie unijne wyniesie 47,4 mln zł, ale jest szansa na drugie tyle i dofinansowanie kolejnych inwestycji.

 

Jak mówił na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła, w tym konkursie aż 15 projektów uzyskało oceny merytoryczne powyżej 50% i dlatego zarząd województwa dopełni starań, by dofinansowanie otrzymały kolejne w rankingu projekty. Na razie pieniędzy starczyło na sześć pierwszych, ale zarząd będzie prowadził rozmowy z Komisją Europejską, by przesunąć na ten konkurs dodatkowe pieniądze.

- To bardzo ważne projekty, najczęściej poprowadzenie odcinków dróg po nowym śladzie, co odciąży centra miast i wpłynie na komfort życia. Dlatego też w sposób formalny i zgodnie ze wszystkimi procedurami będziemy chcieli zwiększyć pulę dofinansowania – mówi marszałek.

Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa podkreśla, że większość tych inwestycji będzie realizowana w partnerstwie z innymi samorządami. Najczęściej są to projekty na poprawę infrastruktury drogowej wokół terenów inwestycyjnych, co było jednym z kryteriów tego konkursu. – Były dwa najważniejsze elementy tego konkursu – pierwszym było wpisanie się inwestycji w sieć dróg w regionie, drugim – jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa – dodaje.

Jakie projekty będą realizowane?
1. Gmina Kędzierzyn-Koźle - skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą – projekt realizowany wspólnie z województwem opolskim, bo to budowa drogi gminnej i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką – dofinansowanie unijne w kwocie 1 637 457,26 zł.
2. Gmina Ujazd - partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową w gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – to niemal 5,5 km przebudowanych dróg w trzech gminach – dofinansowanie w kwocie 17 187 319,29 zł.
3. Gmina Strzelce Opolskie - przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich – projekt w partnerstwie z Powiatem Strzeleckim – dofinansowanie w kwocie 2 128 457,29 zł.
4. Miasto Opole - przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – to w sumie ponad 8,8 km dróg na terenie trzech gmin (przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Metalchem, rozbudowa dróg gminnych w Chróścicach i drogi w Tarnowie Opolskim) dofinansowanie w kwocie 21 040 092,76.
5. Powiat Głubczycki - przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice - projekt w partnerstwie z gminami Głubczyce i Branice, obejmie 4,44 km dróg - dofinansowanie 3 055 276,36 zł
6. Gmina Kędzierzyn-Koźle - zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego – dofinansowanie unijne w kwocie 2 300 441,18 zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.