excavators 800996 960 720Budowa obwodnicy Niemodlina na ostatniej prostej. Projekt został zatwierdzony, a wojewoda opolski zapewnia, że wyda pozwolenie na budowę najpóźniej do trzech miesięcy.

 

- Zgodnie z projektem obwodnica będzie miała długość 11,5 km, ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. – Inwestycja ta zakończy problem z ruchem tranzytowym i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach – wyjaśniał wojewoda opolski Adrian Czubak.

Wicewojewoda opolski Violetta Porowska, która już na początku swojej kadencji prowadziła z mieszkańcami Niemodlina rozmowy na temat konieczności budowy obwodnicy, przybliżyła przebieg trasy inwestycji. – Obwodnica rozpocznie się przed Brzęczkowicami i wepnie do obecnego przebiegu Drogi Krajowej nr 46 tuż przed autostradą A4 i węzłem Prądy. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga jednojezdniowa z dodatkowymi pasami do wyprzedzania, naprzemiennie w obu kierunkach, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni – wyjaśniała.

Przemysław Maliszkiewicz, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnił, że prace ruszą już w tym roku i mają potrwać do 2021 r. W ramach budowy obwodnicy powstanie rondo i węzły drogowe Niemodlin i Sosnówka.

Wartość kontraktu to 264,2 mln zł.

Źródło: OUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.