file 86W dniach 28-29 marca w Szczawnicy odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG", którą organizuje Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

 

TEMATYKA KONFERENCJI:
1. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji dróg i ulic.
2. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji parkingów kubaturowych oraz parkingów P+R.
3. Problemy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rowerowej.
4. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
5. Miejsce PPP w budownictwie infrastrukturalnym.
6. Nowe technologie w drogownictwie, w tym BIM.
7. Zagadnienia transportu drogowego i drogownictwa w kształceniu na uczelniach technicznych.

file 90file 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W programie znalazły się referaty dotyczące m.in. kształcenia drogowców, oceny przepisów techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, BIM, północnej obwodnicy Krakowa, obwodnicy Zatora, Trasy Łagiewnickiej, wzmacniania nawierzchni czy hałasu drogowego.

Portal edroga.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.