DSC01192Budowa Nowej Bulońskiej Północnej to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w Gdańsku, która połaczy dzielnicę Piecki-Migowo z południowymi dzielnicami Gdańska. Inwestycja to budowa linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą.

 

Trasa przebiegać będzie od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. Prace na budowie ruszyły z początkiem maja 2018 roku, a nowa trasa będzie gotowa w IV kwartale 2019 roku.

- Już 15 lat temu postawiliśmy na transport publiczny jako nasz priorytet. Konsekwentnie rozbudowujemy linie tramwajowe. Powstające tutaj 2,6 km to przykład jak ten transport rozbudowujemy. Ten odcinek jest niezwykle ważny, bo po połączeniu z przyszłym odcinkiem Gdańsk Południe–Wrzeszcz da możliwość zbudowania całkiem nowego, alternatywnego kanału komunikacyjnego w tej części miasta – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Nowy układ drogowy
Nowa Bulońska Północna będzie jezdnią dwukierunkową o szerokości siedmiu metrów, z jednostronnym chodnikiem. Na całej długości, czyli 2,7 km drogi powstaje również droga rowerowa z infrastrukturą towarzyszącą.

Dodatkowo, w ramach inwestycji realizowana jest budowa i przebudowa odcinków ulic powiązanych z Nową Bulońską Północną w tym ulicy Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Myśliwskiej Południowej, Stolema, Kartuskiej, Limbowej, a także łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, tzw. Nową Warszawską i tzw. Nową Jabłoniową.

Linia tramwajowa
Nowa Bulońska Północna to także dwutorowa linia tramwajowa (o długości 2,6 km), która będzie przedłużeniem istniejącej linii tramwajowej od skrzyżowania ul. Bulońskiej i Myśliwskiej w kierunku ul. Jabłoniowej. Na trasie przecinać będzie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż nowej trasy zaplanowano cztery przystanki komunikacji miejskiej.

- Inwestycja jest warta niemal 200 mln zł. Powstaje z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, z programu, który wspiera powstające tory tramwajowe. Jest to obecnie, największy plac budowy w Gdańsku jeżeli chodzi o jego rozległość. Tereny, w których się znajduje są bardzo zróżnicowane wysokościowo. Już ponad 1 milion ton ziemi zostało przerzuconych, z jednych miejsc zebranych, a w inne dołożonych. Wszystko to robimy, by połączyć komunikacyjnie dwie dzielnice Gdańska – mówi zastępca prezydenta Aleksandra Dulkiewicza.

Przystanki i węzły integracyjne
Na trasie linii tramwajowej przewidziano cztery przystanki: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia". Dodatkowo powstanie węzeł integracyjny tramwajowo – autobusowy tzw. "Węzeł Ujeścisko" wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo - autobusowy tzw. "Węzeł Zabornia".

Na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko" zbudowane zostaną zadaszone parkingi rowerowe, a nad potokiem Siedleckim powstanie most (drogowy, tramwajowy).

Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu.

Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58, 5 mln złotych.

Co dzieje się aktualnie na placu budowy?

PRACE W REJONIE UL. BULOŃSKIEJ (GÓRNY ODCINEK NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ)
• od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską do wysokości mostu nad Potokiem Siedleckim
Na odcinku łączącym obecną ul. Bulońską z budowanym obiektem mostowym prowadzone są prace drogowe polegające m.in. na układaniu mieszanek asfaltowych warstwy wiążącej, roboty związane z wykończeniem chodników i ścieżek rowerowych oraz oświetleniem ulic. Jednocześnie kontynuowane są prace związane z budową dwutorowego torowiska. Dotychczas położono ponad pół kilometra dwutorowego torowiska.

Na ukończeniu jest układ drogowy ul. Nowej Wołkowyskiej położono warstwę wiążącą nawierzchni nowej drogi i wykonano chodniki. Kolejnym etapem prac będzie budowa ronda Nowej Wołkowyskiej z Myśliwską oraz wykonanie ostatniej warstwy nawierzchni jezdni. Przeprowadzenie tych prac planowane jest na wiosnę 2019 roku.

• Obiekt mostowy nad potokiem Siedleckim
W okolicach skrzyżowania ul. Nowej Bulońskiej Północnej z ul. Nowej Wołkowyską, na wysokości budowanego obiektu mostowego trwają prace związane z wykonaniem podpór mostu. Obiekt wykonywany jest w technologii żelbetowej, a nie jak początkowo zakładano stalowej. Takie rozwiązanie jest szybsze w realizacji, zmniejsza poziom hałasu przez co poprawia komfort użytkowania. Długość całkowita mostu wyniesie ok. 222 m. Obiekt umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego, szynowego oraz pieszo-rowerowego nad Potokiem Siedleckim.

• Od obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Kartuską
Kierując się dalej w kierunku ul. Kartuskiej na budowanym odcinku drogowym wykonano krawężniki i warstwy podbudowy jezdni. Obecnie prowadzone są prace brukarskie i humusowanie wysokich skarp wraz umocnieniami w celu zabezpieczenia przed warunkami zimowymi.

PRACE W REJONIE UL. KARTUSKIEJ (DOLNY ODCINEK NOWEJ BULOŃSKIEJ PÓŁNOCNEJ)
• Ul. Jabłoniowa od skrzyżowania ul. Kartuskiej do skrzyżowania z ul. Warszawską
Na odcinku ul. Jabłoniowej zakończono prace związane z uzbrojeniem podziemnym tj. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem i wszelkiego rodzaju kablami trakcyjnymi, elektrycznymi. Na całym odcinku wykonano również podbudowy pod jezdnie i przystąpiono do układania asfaltowych warstw nawierzchni.

• Pętla tramwajowa w rejonie ul. Jabłoniowej i Warszawskiej
W rejonie skrzyżowania ulic Jabłoniowej i Warszawskiej, gdzie będzie pętla tramwajowa, wykonywane są sieci uzbrojenia podziemnego. Niebawem rozpocznie się wykonywanie podbudów i prac brukarskich na jezdniach.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.