edroga001Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia będzie można korzystać z nowo wybudowanych odcinków Nowej Bulońskiej Północnej. Udostępnione dla ruchu zostaną odcinki w rejonie ul. Bulońskiej i Myśliwskiej oraz pod trasą W-Z w rejonie ul. Kartuskiej, Warszawskiej i Jabłoniowej. A w okolicach Nowego Roku już po estakadzie.

 

- Bulońska to bardzo ważna arteria wpisująca się w plan poprawy skomunikowania południa Gdańska z centrum i dolnymi tarasami - podkreśla Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent Gdańska ds. inwestycji. - Oczywiście w pełni wykorzystana będzie gdy ruszy nią tramwaj. Jadnak już teraz zmiany będą bardzo odczuwalne.

W grudniu samochody ruszą nowym układem drogowym od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską, oraz ul. Nową Wołkowyską w kierunku ronda na ul. Myśliwskiej. Na tym odcinku kierowcy poruszać się będą już po docelowym układzie drogowym czyli po dwóch jezdniach z dwoma pasami ruchu. W docelowej organizacji otwarta zostanie również ul. Myśliwska Południowa.

Przed świętami kierowcy pojadą również w rejonie trasy W-Z w kierunku ul. Warszawskiej i Jabłoniowej oraz Kartuskiej gdzie udostępnione zostanę dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz ulica Limbowa.

Na przełomie roku planowane jest również udostępnienie dla ruchu kołowego całej drogi wraz z mostem nad potokiem Siedlickim. Dzięki temu cały odcinek Nowej Bulońskiej Północnej, od wysokości skrzyżowania ul. Myśliwskiej z Bulońską do skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską będzie przejezdny.

Udostępnienie przejezdności nie oznacza zakończenia całej inwestycji. Prace wykończeniowe toczyć się będą m.in. na budowanym moście, czy też w rejonie węzłów, parkingów i zajezdni.

Jednym z elementów nowej linii tramwajowej, która połączy Morenę z ul. Jabłoniową i Warszawską będzie estakada, która roboczo została nazwana „wenecką”. Swoim kształtem przypomina wiadukty budowane przez starożytnych Rzymian. 220 metrów długości, 154 prefabrykaty o wadze około 40 ton każdy to parametry powstającego wiaduktu weneckiego, po którym będziemy jeździć. Projekt estakady wzorowany był na wiaduktach łukowych, które budowali starożytni Rzymianie.

Pierwszy taki obiekt w Polsce
Przęsła mają konstrukcję z żelbetowych łupin prefabrykowanych obok estakady i montowanych dźwigiem. 20-metrowe prefabrykaty są w jednym elemencie montowane na podporach, dzięki czemu nie mają zamków do zalewania ani betonowych przegubów – elementów konstrukcji w pierwszej kolejności ulegających degradacji. Jest to pierwsza taka budowa w Polsce, w której zastosowano wieloprzęsłowy schemat 7 łuków na kilkunastometrowych podporach.

- Przy realizacji estakady połączono wiele innowacyjnych rozwiązań, m.in. technologię betonowania, transportu oraz montażu. Obiekt całkowicie wykonywany jest na miejscu budowy. Elementy były prefabrykowane w zakładzie na terenie budowy i montowane na miejscu – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Dzięki swej konstrukcji obiekt będzie tańszy w eksploatacji względem ustroju na dźwigarach stalowych. Nie mniej istotne są akustyczne walory estakady - obiekt będzie bardzo cichy w eksploatacji. Wyciszenie ruchu będzie dużo lepsze niż na innych obiektach np. na stalowych belkach, ze względu na zastosowanie konstrukcji łukowej zasypanej gruntem.

Obecnie na całej długości estakady trwa układanie nawierzchni, a od połowy grudnia rozpoczną się próby obciążeniowe. Jeżeli testy zakończą się pozytywnie, samochody przejadą także przez ten obiekt, co oznaczać będzie, iż cały odcinek Nowej Bulońskiej Północnej będzie przejezdny. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż po okresie świątecznym. Mimo iż droga zostanie udostępniona dla ruchu kołowego, w pierwszych miesiącach przyszłego roku, na estakadzie prowadzone będą m.in. prace przy budowie torowiska i występować będą tymczasowe, krótkotrwałe zmiany w organizacji ruchu. Z uwagi na reżim technologiczny, który narzuca aby niektóre roboty torowe wykonywać tylko w określonych warunkach atmosferycznych, gdy temperatura osiąga wymaganą wysokość, prace na estakadzie zakończone zostaną wiosną przyszłego roku.

Jedna z największych inwestycji w Gdańsku
Budowa linii tramwajowej Nowej Bulońskiej Północnej to jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie przez Miasto Gdańsk. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę linii tramwajowej, ale również sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem oraz drogą rowerową na całej jej długości. Przebudowywano, bądź wkrótce zostaną przebudowane, skrzyżowania ulic powiązanych z Nową Bulońską Północną, w tym z ul. Kartuską, Limbową oraz Stolema. Powstały drogi dojazdowe takie jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowano łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, z tzw. Nową Warszawską i Nową Jabłoniową. By ułatwić podróżnym w przyszłości możliwość przesiadki powstaje węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy Ujeścisko wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo-autobusowy Zabornia. Przy wybudowanym i funkcjonującym już Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa początkowo planowano budowę jedynie układu drogowego, a linia tramwajowa Nowa Bulońska Północna miała kończyć się w pobliżu skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej. Po analizach możliwości finansowych, Miasto zdecydowało, by przedłużyć powstającą linię tramwajową o odcinek około 320 metrów, tak aby umożliwić dojazd tramwajem niemalże pod budynek szkoły i przedszkola. Ta decyzja zapadła ponad rok po tym, jak rozpoczęto realizację inwestycji. Dodatkowo, na terenie ogrodów działkowych, przy ul. Stolema powstał budynek przeznaczony na dom działkowca, gdyż dawny dom działkowca z uwagi na lokalizację kolidującą z linią tramwajową, został rozebrany.

Budowa linii tramwajowej Nowa Bulońska Północna jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Realizacja Nowej Bulońskiej Północnej pochłonie niemal 240 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Termin zakończenia prac określony został na maj 2020 roku.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.